A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Om lönebetalningen avbryts på grund av stridsåtgärder inom en annan bransch

Nyheter

2.3.2023

Om ditt arbete avbryts på grund av stridsåtgärder inom en annan bransch kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning. I en sådan situation ska du anmäla dig till AN-byrån. Utlåtandet som ges av AN-byrån ska innehålla uppgifter om att arbetet har förhindrats på grund av stridsåtgärder från arbetstagare inom en annan bransch, som inte är beroende av dina anställningsvillkor eller arbetsförhållanden.

Enligt arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 § 2 moment är arbetsgivaren skyldig att betala lön för sju dagar, om orsaken till att arbetet förhindras är att andra arbetstagare vidtar stridsåtgärder, som inte står i samband med arbetstagarens anställningsvillkor eller arbetsförhållanden. När skyldigheten att betala lön har upphört har personen rätt till inkomstrelaterad dagpenning utan självriskdagar tills stridsåtgärden upphör. En förutsättning för att få utkomstskydd för arbetslösa är att arbetstagaren har anmält sig till AN-byrån.

Även om villkoren för att fastställa en självrisktid i övrigt skulle uppfyllas, fastställs den dock inte i dessa situationer. Självrisktiden tas ut om en person permitteras efter en strejk på grund av något annat än sådana stridsåtgärder.

Informera kassan hur länge arbetsgivarens skyldighet att betala lön pågår.

Anvisningar för att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning när ditt jobb avbryts på grund av stridsåtgärder inom en annan bransch:

  1. Anmäl dig som arbetssökande hos AN-byrån och meddela att ditt arbete förhindrats under en annan arbetstagargrupps eller arbetsgivarens stridsåtgärd, så att informationen kan läggas i det arbetskraftspolitiska utlåtandet
  2. Ansök om dagpenning från och med dagen efter att lönebetalningen har upphört
  3. Meddela i ansökan till vilket datum arbetsgivaren betalar lön till dig