Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Jos palkanmaksu keskeytyy toisen alan työtaistelutoimenpiteen vuoksi

Uutiset

2.3.2023

Jos työntekosi keskeytyy jonkun muun alan työtaistelun vuoksi, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan. Tällaista tilannetta kutsutaan jalkautukseksi. Jalkautustilanteessa sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon. TE-toimiston antamassa lausunnossa tulee olla tieto, että työnteko on estynyt toisen alan työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihisi tai työoloihisi.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan palkan seitsemän päivän ajalta, jos työnteon estymisen syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta henkilön omiin työehtoihin tai työoloihin. Palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä henkilöllä on oikeus ansiopäivärahaan ilman omavastuupäiviä, kunnes työtaistelutoimenpide päättyy. Työttömyysturvan saamisen edellytys on, että työntekijä on ilmoittautunut TE-toimistoon.

Vaikka omavastuuajan asettamisen edellytykset muutoin täyttyisivät, sitä ei kuitenkaan aseteta näissä tilanteissa. Omavastuuaika otetaan, jos henkilö lomautetaan lakon jälkeen muun kuin tällaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

Ohje jalkautetulle ansiopäivärahan hakijalle:

  1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon ja ilmoita työnteon estymisestä toisen työntekijäryhmän työtaistelun vuoksi, jotta tieto saadaan työvoimapoliittiseen lausuntoon
  2. Hae päivärahaa palkanmaksun päättymistä seuraavasta päivästä lukien
  3. Ilmoita hakemuksessa, mihin asti työnantaja maksaa sinulle palkkaa