Ajankohtaista

Kuulutus

Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa ja Avoin työttömyyskassa A-kassa ovat kassan kokouksissaan 22.5.2023 ja 26.5.2023 hyväksyneet sopimuksen Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan sulautumisesta Avoin työttömyyskassa A-kassaan 1.1.2024 lukien. Edellä mainitut työttömyyskassat ovat...
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa sulautuu Avoimeen työttömyyskassaan ensi vuoden alussa. Päätös sulautumisesta hyväksyttiin Avoimen työttömyyskassan kassan kokouksessa 26.5.2023. Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan edustajisto teki myönteisen sulaut...
Olemme kevään ajan työstäneet uusia verkkosivujamme ja nyt voimme ne julkaista kaikkien käyttöön. Uudistus ei vaikuta eAsiointiin, ansiopäivärahan hakemiseen eikä käsittelytilanteeseemme. Uudistuksen myötä olemme saaneet sivuillemme uusia osioita kuten: ansiopäivärahala...
Kesän tullessa on hyvä palauttaa mieleen, kuinka muun muassa vuosiloma kertyy sekä miten se vaikuttaa päivärahaan ja hakemuksen täyttämiseen.  Ensimmäisen hakemuksen täyttämiseen löydät ohjeet sivuiltamme niin lomautetun, kokonaan työttömän tai osa-aikaisesti työskentele...
Avoin työttömyyskassa järjestää sääntöjensä 12§:n mukaisen varsinaisen kokouksen 26.5.2023. Kutsun ja esityslistan kassan kokoukseen löydät täältä.
Maksoimme huhtikuussa ansiopäivärahoja 34,7 miljoonaa euroa, edellisvuoteen verrattuna nousua on 8,8 prosenttia. Huhtikuussa ansiopäivärahaa saaneiden määrä pysyi melko samana, kuin maaliskuussa. Lomautettujen osuus on jatkanut nousuaan. Saajamäärän nousu on kulkenut sam...
Lomautus on mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla, joka vaikuttaa siihen, voidaanko ansiopäivärahaa maksaa täytenä vai työtuloilla soviteltuna. Tämä puolestaan vaikuttaa edelleen siihen, mikä on lopullinen sinulle maksettava päivärahan määrä. Lomautus voidaan toteut...