A-kassan logo, vihreä

Apuraha

Syventävät ohjeet

Miten apuraha vaikuttaa ansiopäivärahaan

TE-toimisto katsoo oikeutesi ansiopäivärahaan.

Apurahalla työskennellessäsi oikeutesi ansiopäivärahaan riippuu siitä, katsooko TE-toimisto apurahatyöskentelyn päätoimiseksi vai sivutoimiseksi. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle lausunnon.

Jos työskentelet apurahalla, ilmoita siitä heti TE-toimistolle. Enintään kahden viikon apurahaa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.


 

Syventävät ohjeet