A-kassan logo, vihreä

Sairastuminen ja työkyvyttömyys

Syventävät ohjeet

Sairastumisen ja työkyvyttömyyden vaikutus ansiopäivärahaan

Lisää tietoa

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan verkkosivuilta

Sairaus ja työkyvyttömyys ovat kaksi eri asiaa. Jos sinut on todettu työkyvyttömäksi, tulee sinun hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Sairauspäivärahaa Kela maksaa sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen. Sairauspäivärahan omavastuuajalta työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa.

Sairastuminen

Lyhytaikainen sairastuminen ei ole esteenä ansiopäivärahan maksamiselle, jos sairaus kestää enintään 10 arkipäivää. Arkipäiviksi luetaan myös lauantait, mutta ei arkipyhiä.

Jos sairaus kestää yli 10 päivää, tulee hakea sairauspäivärahaa Kelasta.

Sairauspäivärahan omavastuuaika

Sairauspäivärahaa voidaan maksaa sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen. Sairauspäivärahan omavastuuajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa, jos olet ollut työttömyyspäivärahan saajana välittömästi ennen sairastumistasi. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahaa tulee olla tosiasiallisesti maksettuna sairastumista edeltävältä päivältä. Jos ansiopäivärahaa ei ole voitu maksaa jostakin syystä sairastumista edeltävältä päivältä, ei ansiopäivärahaoikeutta ole ollenkaan Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta.

Jos haet ansiopäivärahaa A-kassasta sairauden ajalta, toimi näin:

  • ilmoita aina sairausaikasi ansiopäivärahahakemuksessa
  • merkitse hakemuksen päiväkohtaiseen selvitykseen ”sairas” siitä päivästä alkaen, kun olet sairastunut
  • ilmoita sairausaikasi kesto, jos se on jo tiedossa
  • lähetä hakemuksesi kassalle normaalin hakurytmisi mukaisesti joko 4 viikolta tai kuukaudelta.

 

Kun sairauspäivärahan omavastuuaika on kulunut ja sairaus jatkuu edelleen, voi Kela aloittaa sairauspäivärahan maksamisen.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan verkkosivuilta.

 

Työkyvyttömyys

Työttömyyskassa ei voi tehdä päätöstä siitä oletko työkyvytön vai et. Päätöksen työkyvyttömyydestä tekee Kela tai eläkeyhtiö. Pelkkä lääkärintodistuksella osoitettu sairausloma ei määritä sinua työttömyysturvalaissa määritellyllä tavalla työkyvyttömäksi.

Työttömyysturvalain näkökulmasta olet työkyvytön vasta, jos saat sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea taikka täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta jonkin muun lain nojalla. Et voi saada ansiopäivärahaa, jos saat edellä mainittuja etuuksia tai työnantajasi maksaa sinulle kokoaikatyöhön perustuvaa sairausajan palkkaa.

Syventävät ohjeet