A-kassan logo, vihreä

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Syventävät ohjeet

Työskentely ulkomailla ja ansiopäiväraha

Jos olet lähdössä ulkomaille töihin, ota meihin yhteyttä selvittääksesi kuinka säilytät oikeutesi työttömyysturvaan. Neuvomme myös kassan jäsenyyteen liittyvissä asioissa.

 

Työnhaku ulkomailla

Jos olet lähdössä työnhakuun EU-alueelle eli EU/ETA-maahan tai Sveitsiin, ota yhteyttä ensisijaisesti TE-toimistoon selvittääksesi edellytykset päivärahaoikeuden jatkumiselle.

 

Asuinpaikan määrittäminen

Sinut katsotaan Suomessa asuvaksi, jos asut vakinaisesti Suomessa, vaikka olisit töissä toisessa EU-alueen maassa. Jos asut toisessa EU-alueen maassa, katsotaan sinun vakituiseksi asuinpaikaksesi se, vaikka työskentelisit Suomessa.

 

Asuinpaikkaa määriteltäessä tutkitaan muun muassa sitä, mikä vakinainen osoitteesi on, kuinka usein käyt asuinmaassasi ja missä perheesi asuu. Tämän lisäksi tarkastellaan työsuhteesi laatua. Asuinpaikan määritteleminen tutkitaan aina tapauskohtaisesti päivärahahakemuksen yhteydessä. Työttömyyskassa ei voi antaa päätöstä asuinpaikasta etukäteen.


 

Syventävät ohjeet