A-kassan logo, vihreä

Arbeta och söka arbete utomlands

Detaljerade instruktioner

Arbeta utomlands och inkomstrelaterad dagpenning

Om du är på väg utomlands för att arbeta, kontakta oss för att ta reda på hur du kan behålla din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Vi ger dig också råd i frågor som rör medlemskap i kassan.

 

Att söka jobb utomlands

Om du däremot tänker söka jobb inom ett EU-område, dvs. ett EU/EES-land eller Schweiz, ska du i första hand kontakta AN-byrån för att ta reda på förutsättningarna för fortsatt rätt till dagpenning.

 

Fastställande av bosättningsort

Du anses vara bosatt i Finland om du är stadigvarande bosatt i Finland, även om du arbetar i ett annat EU-land. Om du bor i ett annat EU-land anses det vara din stadigvarande bosättningsort, även om du arbetar i Finland.

 

Vid fastställandet av bosättningsort undersöks bland annat vad din fasta adress är, hur ofta du besöker ditt bosättningsland och var din familj bor. Därtill granskas vilken typ av anställning du har.

Detaljerade instruktioner