A-kassan logo, vihreä

Dagpenningskalkylator

Använd kalkylatorn för att uppskatta storleken på din dagpenning.

Kalkylatorn kommer att uppdateras i takt med att reformer för utkomstskyddet för arbetslösa träder i kraft.

euro, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

1. Månadslön

(före skatt)

sopimus, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

2. Deltar du i sysselsättningsfrämjande service

lompakko, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

3. Inkomst under arbetslöshet

(före skatt)

Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

4. Sociala förmåner som dras av från dagpenningen

takaisinperintä, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

5. Källskatt %

%

Beräknad storlek av dagpenningen

Före skatt

0,00 €/dag

0,00 €/mån

Efter skatt

0,00 €/mån

Dagpenningens storlek tar hänsyn till den information du har gett och är vägledande. Uppskattningen binder inte A-kassan, eftersom andra saker kan också påverka dagpenningens storlek.

Mera information:

Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek

Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Arbetsinkomstens inverkan på dagpenningen

ÄLÄ KOSKE