E-tjänsten

Uträtta ärenden när det passar för dig!

Hjälp att uträtta ärenden

A-kassas E-tjänsten är öppen 24/7

Vi rekommenderar E-tjänsten som den primära servicekanalen eftersom den är datasäker. Ansökan och bilagor som skickas elektroniskt via E-tjänsten till kassan står snabbt till vår förfogande. Dessutom är E-tjänsten en informationssäker anslutning. Du kan logga in på E-tjänsten med dina personliga bankuppgifter, mobilcertifikat eller certifikatkort.

 

I E-tjänsten kan du till exempel sköta följande förmånsärenden:

  • Ansöka om dagpenning
  • Skicka bilagor med eller utan ansökan
    (Tillåtna filformat för bilagan är jpg, pdf och tiff.)
  • Skicka oss meddelanden
  • Se dina betalningsanmälningar
  • Granska för vilken tid du har sökt dagpenning
  • Följa ackumulationen av maximibetalningstiden och förhöjda förtjänstdelen
  • Diskutera med oss i E-tjänstens chat

Följ oss på some