A-kassan logo, vihreä

E-tjänsten

Uträtta ärenden när det passar för dig!

Hjälp att uträtta ärenden

A-kassas E-tjänsten är öppen 24/7

Vi rekommenderar E-tjänsten som den primära servicekanalen eftersom den är datasäker. Ansökan och bilagor som skickas elektroniskt via E-tjänsten till kassan står snabbt till vår förfogande. Dessutom är E-tjänsten en informationssäker anslutning. Du kan logga in på E-tjänsten med dina personliga bankuppgifter, mobilcertifikat eller certifikatkort.

 

I E-tjänsten kan du till exempel sköta följande förmånsärenden:

 • Ansöka om dagpenning och du följa hur behandlingen av din ansökan framskrider
 • Skicka bilagor med eller utan ansökan
  (Tillåtna filformat för bilagan är jpg, pdf och tiff.)
 • Skicka oss meddelanden
 • Se dina betalningsanmälningar
 • Granska för vilken tid du har sökt dagpenning
 • Följa ackumulationen av maximibetalningstiden och förhöjda förtjänstdelen
 • Diskutera med oss i E-tjänstens chat

Följa hur behandlingen av din ansökan framskrider

Ansökningsstatus visas på E-tjänstens startsida och på fliken Statusinformation. De olika behandlingssituationerna är följande:

 • Mottagen
 • Under behandling
 • Väntar på ytterligare utredning
 • Behandlad

När din ansökan har statusen Mottagen betyder det att din ansökan har mottagits och väntar på behandling. Ansökan som är under behandling har redan börjat bearbetas av vår handläggare. Om din ansökan väntar på ytterligare utredning, betyder det att vi väntar på uppgifter från dig, TE-byrån (arbetsmarknadspolitiskt utlåtande), din arbetsgivare, inkomstregistret eller FPA för behandling av din ansökan. Ansökan kan också vänta på flera ytterligare utredningar samtidigt. När din ansökan har statusen behandlad är den klar. Du ser beslutet och betalningsanmälan i E-tjänsten senast följande vardagskväll.

Förklaringar av behandlingsstatus finns i E-tjänsten på fliken Statusinformation bakom infoknappen.

Du kan se aktuell behandlingsstatus för ansökningarna här. Vi uppdaterar situationen varje vardag.

Följ oss på some