A-kassan logo, vihreä

Bli medlem i A-kassan

Medlemskap i A-kassan lönar sig – bara genom att vara medlem kan du få inkomstrelaterad dagpenning. Vi är en multidisciplinär expert på arbetslöshetsförsäkring.

Vi stöttar dig om du blir arbetslös eller permitterad.

Många jobb, många branscher – en arbetslöshetskassa.

  • A-kassan är en öppen arbetslöshetskassa för alla löntagare.
  • Tillsammans med fackförbund ger A-kassan sina medlemmar en gedigen trygghet för olika situationer i arbetslivet.
  • Fackförbund ger trygghet för arbetslivet, vi på A-kassan vid arbetslöshet.
  • Endast som medlem i A-kassan kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös eller permitterad.
  • Vi betalar också rörlighetsunderstöd, alterneringsersättning och omställningspenning.

Vill du bli medlem bara i A-kassan?

Om du vill bli medlem bara i A-kassan kan du göra det genom att fylla i en medlemsansökan.

Fyll på ditt medlemskap i A-kassan genom att gå med i ett fackförbund inom ditt område

I medlemsavgiften för flera fackförbund ingår även medlemsavgiften till A-kassan, kolla dock med ditt eget fackförbund.

Varför lönar det sig att höra till en arbetslöshetskassa?

Genom att gå med i en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad dagpenning baserat på din lönenivå. Du kan uppskatta nivån på din inkomstrelaterade dagpenning med denna räknare. Beroende på din inkomstnivå kan skillnaden vara betydande jämfört med FPA:s grunddagpenning.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel som motsvarar grunddagpenningen och en inkomstrelaterad förtjänstdel.

FPA:s grunddagpenning består av en grunddel det vill säga det är lika mycket för alla. Som medlem i kassan får du bättre trygghet vid arbetslöshet. Kassan betalar även till exempel rörlighetsunderstöd om du accepterar arbete längre bort från hemmet.

Lön före arbetslöshet / månad


1 500 €


2 000 €


2 500 €


3 000 €


3 500 €


4 000 €

Inkomstrelaterad dagpenning
(år 2024 / månad)

1 090 €

1 306 €

1 523 €

1 739 €

1 956 €

2 094 €

Grunddagpenning
(år 2024 / månad)

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

A-kassan är en arbetslöshetskassa som är öppen för löntagare i alla branscher. Alla anställda löntagare under 68 år kan bli medlemmar i A-kassan.

Flera fackförbunds medlemsavgift innefattar också A-kassans medlemsavgift, kontrollera dock detta med ditt eget fackförbund.

Vanliga frågor om medlemskap

Som medlem i arbetslöshetskassan får du den bästa ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet. Som medlem kan du få inkomstrelaterad dagpenning under arbetslösheten, rörlighetsunderstöd när du får arbete längre bort och alterneringsersättning för alterneringsledigheten.

Både stora och små omvälvningar i världen återspeglar sig i arbetslivet på sätt som vi inte alltid kan förutsäga. Därför lönar det sig att hålla det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa i skick.

Tillsammans med fackförbunden utgör vi en trygg grund. Fackförbunden ger trygghet i arbetslivet, vi i A-kassan vid arbetslöshet.

Se hur mycket inkomstrelaterad dagpenning du kan få som medlem i kassan.

A-kassan är en arbetslöshetskassa som är öppen för löntagare i alla branscher. Alla anställda löntagare under 68 år kan bli medlemmar i A-kassan.

I medlemsavgiften för flera fackförbund ingår även medlemsavgiften till A-kassan, kolla dock med ditt eget fackförbund.

A-kassans medlemsavgift ingår i medlemsavgiften för flera fackföreningar.

Om du bara är medlem i A-kassan är medlemsavgiften 8 euro per månad eller 96 euro per år. Medlemsavgiften kan betalas på en gång för hela året, uppdelad i fyra delar eller betalas en gång i månaden.

Om du byter a-kassa kommer den medlems- och anställningstid som ackumulerats i den föregående kassan att tillgodoräknas dig när du byter till vår kassa. Du behöver bara bli medlem i vår kassa inom en månad efter ditt utträde ur den föregående kassan.

Du kan byta kassan när du har ett giltigt anställningsförhållande och får lön.

När du blir medlem i vår kassa kan du ge oss tillstånd att meddela den föregående kassan om ditt utträde.

Med medlemsansökan kan du ange från vilket datum du vill att ditt medlemskap ska börja, det vill säga att du kan skicka medlemsformuläret redan, t.ex. december om du vill byta kassan från och med januari.

Vi är en löntagarkassa. Om du är företagare på heltid och har varit medlem i en företagarkassa men byter till ett avlönat arbete, kan du bli medlem i vår kassa som löntagare. Förutsättningen är att du blir medlem senast en månad efter ditt utträde ur företagarkassan. Utifrån ditt medlemskap i den tidigare företagarkassan kan du få företagarens dagpenning från oss för eventuell arbetslöshetstid.

Om du är företagare på deltid eller en familjemedlem till en företagare kan du ingå i löntagarkassan och även ackumulera löntagarens anställningsvillkor i annat arbete som utförs som löntagare.

Många jobb, många branscher – en arbetslöshetskassa.

  • A-kassan är en öppen arbetslöshetskassa för alla löntagare.
  • Tillsammans med fackförbund ger A-kassan sina medlemmar en gedigen trygghet för olika situationer i arbetslivet.
  • Fackförbund ger trygghet för arbetslivet, vi på A-kassan vid arbetslöshet.
  • Endast som medlem i A-kassan kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös eller permitterad.
  • Vi betalar också rörlighetsunderstöd, alterneringsersättning och omställningspenning.

Fyll på ditt medlemskap i A-kassan genom att gå med i ett fackförbund inom ditt område

I medlemsavgiften för flera fackförbund ingår även medlemsavgiften till A-kassan, kolla dock med ditt eget fackförbund.

Vill du bli medlem bara i A-kassan?

Om du vill bli medlem bara i A-kassan kan du göra det genom att fylla i en medlemsansökan.

Varför lönar det sig att höra till en arbetslöshetskassa?

Genom att gå med i en arbetslöshetskassa kan du få inkomstrelaterad dagpenning baserat på din lönenivå. Du kan uppskatta nivån på din inkomstrelaterade dagpenning med denna räknare. Beroende på din inkomstnivå kan skillnaden vara betydande jämfört med FPA:s grunddagpenning.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel som motsvarar grunddagpenningen, en inkomstrelaterad förtjänstdel och en eventuell barnförhöjning. År 2022 var den inkomstrelaterade dagpenningen exklusive barnförhöjning i genomsnitt 74 euro per dag.

FPA:s grunddagpenning består av en grunddel och en eventuell barnförhöjning. År 2023 är grunddagpenningen exklusive barnförhöjning i genomsnitt 37,21 euro per dag.

Lön före arbetslöshet / månad


1500 €


2000 €


2500 €


3000 €


3500 €


4000 €

Inkomstrelaterad dagpenning (år 2023 / månad)


1085 €


1300 €


1515 €


1700 €


1945 €


2088 €

Grunddagpenning (år 2023 / månad)

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

A-kassan är en arbetslöshetskassa som är öppen för löntagare i alla branscher. Alla anställda löntagare under 68 år kan bli medlemmar i A-kassan.

Flera fackförbunds medlemsavgift innefattar också A-kassans medlemsavgift, kontrollera dock detta med ditt eget fackförbund.

Vanliga frågor om medlemskap

Som medlem i arbetslöshetskassan får du den bästa ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet. Som medlem kan du få inkomstrelaterad dagpenning under arbetslösheten, rörlighetsunderstöd när du får arbete längre bort och alterneringsersättning för alterneringsledigheten.

Både stora och små omvälvningar i världen återspeglar sig i arbetslivet på sätt som vi inte alltid kan förutsäga. Därför lönar det sig att hålla det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa i skick.

Tillsammans med fackförbunden utgör vi en trygg grund. Fackförbunden ger trygghet i arbetslivet, vi i A-kassan vid arbetslöshet.

Se hur mycket inkomstrelaterad dagpenning du kan få som medlem i kassan.

A-kassan är en arbetslöshetskassa som är öppen för löntagare i alla branscher. Alla anställda löntagare under 68 år kan bli medlemmar i A-kassan.

I medlemsavgiften för flera fackförbund ingår även medlemsavgiften till A-kassan, kolla dock med ditt eget fackförbund.

A-kassans medlemsavgift ingår i medlemsavgiften för flera fackföreningar.

Om du bara är medlem i A-kassan är medlemsavgiften 8 euro per månad eller 96 euro per år. Medlemsavgiften kan betalas på en gång för hela året, uppdelad i fyra delar eller betalas en gång i månaden.

Om du byter a-kassa kommer den medlems- och anställningstid som ackumulerats i den föregående kassan att tillgodoräknas dig när du byter till vår kassa. Du behöver bara bli medlem i vår kassa inom en månad efter ditt utträde ur den föregående kassan.

När du blir medlem i vår kassa kan du ge oss tillstånd att meddela den föregående kassan och förbundet om ditt utträde.

Vi är en löntagarkassa. Om du är företagare på heltid och har varit medlem i en företagarkassa men byter till ett avlönat arbete, kan du bli medlem i vår kassa som löntagare. Förutsättningen är att du blir medlem senast en månad efter ditt utträde ur företagarkassan. Utifrån ditt medlemskap i den tidigare företagarkassan kan du få företagarens dagpenning från oss för eventuell arbetslöshetstid.

Om du är företagare på deltid eller en familjemedlem till en företagare kan du ingå i löntagarkassan och även ackumulera löntagarens anställningsvillkor i annat arbete som utförs som löntagare.

Följ oss på some