Kontaktuppgifter

Medlem – sköta ärenden med oss via E-tjänsten.

Om du inte är medlem ännu, vänligen kontakta oss via en säker anslutning
med Ta kontakt formuläret.

Exceptionella öppettider för telefontjänsten

Telefontjänsten är öppen till med den 31 augusti kl. 8.30–12.00.

Vårt servicenummer

(mån–fre kl. 8.30–15.00)

Samtal till vårt servicenummer är avgiftsbelagt. Priset gäller även väntetid.

Avgiften debiteras enligt prislistan för ditt telefonabonnemang:

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Samtalen spelas in för att säkerställa och förbättra kvaliteten på vår service.

 

Vårt servicenummer för myndigheter och samarbetspartner

(mån–fre kl. 8.30–15.00)

Telefonväxel 029 372 4000

Vår postadress

Öppna arbetslöshetskassan
PB 116
00531 Helsingfors

Vår faktureringsadress

Öppna arbetslöshetskassan A-kassan
FO-nummer 0568870-5

E-fakturor

Industrins arbetslöshetskassas EDI-nummer är 003705688705.

Vår e-fakturaoperatör är Apix, vars operatörs-ID är 003723327487.

Uträtta ärenden smidigt på nätet

Ansökan och bilagor som har skickats elektroniskt till kassan står snabbt till vår förfogande. Du kan logga in på E-tjänsten med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du inte är medlem ännu

Kontakta oss via en säker anslutning genom att fylla i Ta kontakt formuläret.

Arbetsgivare, facklig företrädare eller myndighet

Kontakta oss via en säker anslutning genom att fylla i Arbetsgivare – Ta kontakt formuläret.