A-kassan logo, vihreä

Våra samarbetspartner

Många jobb, många branscher, en arbetslöshetskassa!

Fackförbund

Öppna arbetslöshetskassan samarbetar med flera fackförbund och de flesta av våra medlemmar tillhör något fackförbund. Fackförbunden arbetar för arbetstagare och ger trygghet i arbetslivet.

Vi här på arbetslöshetskassan tar hand om att våra medlemmars ekonomiska skyddsnät är i ordning. Den bästa tryggheten för hela ditt arbetsliv får du genom att höra till ett fackförbund och en arbetslöshetskassa.

Andra samarbetspartner

Vi samarbetar även med andra organisationer med anknytning till arbete, arbetslöshet och arbetsliv.

De som arbetar inom Industrifackets område eller studerar inom området kan bli medlemmar i Industrifacket. Genom att klicka på länkarna nedan flyttas du till Industrifackets hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

Industrifackets medlemsförmåner

Stöd för att söka och få arbete inom Duunivalmennus-coaching (på finska)

De som har ett anställningsförhållande på företag som verkar inom Byggnadsförbundets avtalsområden kan bli medlem i Byggnadsförbundet. Genom att klicka på länkarna nedan flyttas du till Byggnadsförbundets hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

Stöd för att söka arbete inom Karriärtjänst (på finska)

Du kan bli medlem i Journalistförbundet om du tjänar största delen av dina inkomster som arbetstagare eller frilansare inom journalistik, media, publicering eller kommunikation eller arbetar som lärare eller forskare inom området eller studerar inom mediebranschen.

Genom att klicka på länkarna nedan flyttas du till Journalistförbundets hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

Journalistförbundets medlemsförmåner

Du kan bli medlem i Musikerförbundet om du arbetar inom Musikerförbundets områden, såsom orkestermusiker eller som frilansare inom olika musiksektorer. Genom att klicka på länkarna nedan flyttas du till Musikerförbundets hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem (på finska)

Musikerförbundets medlemsförmåner (på finska)

Information om bidrag och provspel (på finska)

Du kan bli medlem i Skådespelarförbundet om du t.ex är anställd eller utbildad som skådespelare, sångare eller dansare. Genom att klicka på länkarna nedan flyttas du till Skådespelarförbundets hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

Information om utbildning hos Ilmaisuverstas (”Uttryckverkstad”) (på finska)

Fackförbundet för teater och media Finland (Teme) är öppen för personer som arbetar inom den audiovisuella, film-, cirkus-, dans-, och teatersektorn. Genom att klicka på länkarna nedan flyttas du till Temes hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem (på finska)

Flytta till Temes Työtä kaikille (”Arbete för alla”) -jobbtorg (på finska)

Fackanställda föreningen godkänner som medlemmar alla som arbetar för FFC och FFC-föreningar samt arbetslöshetskassor. Även de som arbetar i samfund nära fackföreningsrörelsen FFC kan bli medlemmar ifall att samfundet i fråga följer Fackanställdas kollektivavtal. Genom att klicka på länkarna nedan flyttas du till Fackanställdas hemsida.

Information om medlemskap och hur man blir medlem (på finska)

Information om utbildning som Fackanställda erbjuder (på finska)

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT

AKT-medlemmar arbetar inom bil-, stuveri-, transportbranscherna och därmed jämförbara branscher, såsom transportaffärernas bilservicestationer och tankbils-, och oljeprodukts-, terminal-, turist-och olika speditionsbranscher, liksom trafikundervisningsbranschen.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

AKTs medlemsförmåner

Finlands Post- och Logistikunion PAU

Du kan bli medlem i Finlands Post- och Logistikunion om du arbetar inom PAU:s avtalsområden. Du hittar information om medlemskap och hur du blir medlem på länken nedan.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

PAU:s medlemsförmåner

Finlands Sjömans-Union FSU

Du kan ansluta dig som medlem i Finlands Sjömans-Union om du arbetar inom handelsflottan, inom kust- eller insjötrafik, på en bogserbåt eller med andra uppgifter i anknytning till sjöfart eller med uppgifter som har med sjöfart att göra.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

FSU:s medlemsförmåner

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL är fackförbundet för arbetare inom livsmedelsindustrin. Förbundet förhandlar arbets- och lönevillkor för sina medlemmar, utbildar medlemmar i intressebevakning samt erbjuder sina medlemmar fritidsaktiviteter.

Information om medlemskap och hur man blir medlem

SEL:s medlemsförmåner

När du blir arbetslös måste du anmäla dig som arbetssökande hos AN-byrån. Där får du också råd och stöd i jobbsökandet. Det finns jämt lediga arbetsplatser hos AN-byrån. Du kan göra upp en sysselsättningsplan tillsammans med AN-byrån och vid behov förstärka dina färdigheter att söka arbete. Du kan också få råd och hjälp till yrkesval och utbildning.

På Jobbmarknad hittar du en översikt över information och tjänster som hänger ihop med arbetslivet:

Mera information om olika tjänster hittar du på byråns Jobbmarknad -hemsida

Tatsi, arbetslösas fackliga stödförening, är en organisation för skydd och service för arbetslösa. Tatsi organiserar stödaktiviteter och utbildning för arbetslösa, producerar information och bygger nya verksamhetsmodeller genom olika projekt.

Mera information om Tatsi och dess tjänster hittar du på Tatsis hemsida.

Gå till Tatsis hemsisa (på finska)

Hjälp med att hitta jobb (Tatsis hemsida; på finska)

ABF är organisationernas utbildningsinstans som bygger på arbetarrörelsens värderingar och uppmuntrar människor till deltagande och påverkan i samhället.

Mera information om ABF och dess tjänster hittar du på förbunds hemsida.

Flytta till ABF:s hemsida

Flytta till ABF:s utbildningssektion (på finska)

TYJ utvecklar arbetslöshetsskyddet och producerar tjänster åt kassorna. I Finland finns det 16 arbetslöshetskassor som betalar inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd till sina medlemmar under arbetslöshet. TYJ är en intressebevaknings- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.

Gä till TYJs webbsidan

Följ oss på some