A-kassan logo, vihreä

Andra förmåner

Från A-kassan kan du också ansöka om rörlighetsunderstöd, alterneringsersättning och omställningspenning.

Att ansöka om andra förmåner

På sidan Instruktioner oc formulär hittar du de formulär du kan använda för att ansöka om rörlighetsunderstöd, alterneringsersättning och omställningspenning.

liikkuvuusavustus, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

Rörlighetsunderstöd

Syftet med rörlighetsunderstödet är att uppmuntra till att ta emot arbete även på längre avstånd från hemmet. Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flytt, ifall du mottar ett arbete eller en utbildningsplats som arbetet kräver och har lång arbetsresa.

Piktogrammi, A-kassa

Alterneringsersättning

Alternäringsersättning är en förmån som arbetslöshetskassan betalar för alterneringsledighet.

Du kan bli alterneringsledig ifall din heltidsanställning hos samma arbetsgivare varat i minst 13 månader före inledning av alterneringsledigheten.

Alterneringsledighet förutsätter minst 20 års arbetshistoria före inledning av ledigheten.

Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

Omställningspenning

I och med lagändringen som träder i kraft 2023 tas en ny modell för omställningsskydd i bruk för personer som fyllt 55 år. Omställningsskyddet omfattar en omställningspenning som motsvarar en månads lön, samt möjlighet till utbildning.

Följ oss på some