A-kassan logo, vihreä

Vad är A-kassan

Många jobb, många branscher – en arbetslöshetskassa!

Kassans administration

Den högsta beslutanderätten i vår förvaltningsorganisation utövas av kassamötet. Vi kallar årligen alla medlemmar till det här öppna mötet.

Kassans styrelse består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Styrelsen samlas cirka sex gånger per år.

Statistik

Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning, rörlighetsunderstöd och omställningspenning till våra medlemmar. På statistiksidan hittar du information om utbetalade förmåner och inkomna ansökningar.

Vi samlar de viktigaste siffrorna från föregående månad i den statistiska sammanfattningen.

I månadsstatistiken hittar du däremot mer omfattande information inte bara från den senaste månaden, utan även jämförande data från tidigare månader.

Våra samarbetspartner

Öppna arbetslöshetskassan samarbetar med flera fackförbund och de flesta av våra medlemmar tillhör något fackförbund. Fackförbunden arbetar för arbetstagare och ger trygghet till arbetslivet.

A-kassan logo, vihreä

Öppna arbetslöshetskassan A-kassan

A-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning, rörlighetsunderstöd och omställningspenning till sina medlemmar.

Öppna arbetslöshetskassan A-kassan är en allmän arbetslöshetskassa som är öppen för alla löntagare. Vi inledde vår verksamhet den 1 januari 2022, när Industrins arbetslöshetskassa, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Työttömyyskassa Finka fusionerades.

A-kassan är Finlands tredje största arbetslöshetskassa.

Våra rötter finns i finska fackföreningar. Vi är en ny men ändå erfaren arbetslöshetskassa – och vi fortsätter att öppet hantera alla löntagarnas angelägenheter. Alla löntagare kan gå med i A-kassan.

Vårt huvudkontor ligger i Hagnäs, Helsingfors.

sopimus, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

Bli medlem i A-kassan

Det lönar sig att vara medlem i arbetslöshetskassan – bara som medlem kan du få inkomstrelaterad dagpenning. Vi är en multidisciplinär expert på arbetslöshetsförsäkring. Genom att gå med i ett fackförbund inom ditt område utöver kassan får du en stadig trygghet i ditt arbetsliv.

Uutiskirje, Piktogrammi, A-kassa

A-kassans nyhetsbrev

Genom att beställa A-kassas nyhetsbrev, som är öppet för alla, får du aktuell information direkt till ditt mejl. 

Läs mer om nyhetsbrevet >

kirje, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

För media

Du hittar A-kassas medieinformation på Mediasidan

Mediakontakt

e-post viestinta (a) a-kassa.fi
Mobiltelefon 040 617 4533

Följ oss på some