There is a maintenance break in eService on Monday, June 17, 2024 from 9:00 p.m. to 9:30 p.m. eService cannot be used under the break. We apologize for any inconvenience caused by the break!

A-kassan logo, vihreä

Palgapõhine töötutoetus ehk palgapõhine päevaraha

Palgapõhine päevaraha on hüvitis, mida töötukassa maksab töötuse ja sundpuhkuse korral. Samuti maksame palgapõhist päevaraha tööhõive edendamise teenuses osalemise ajal. Palgapõhine päevaraha koosneb põhiosast ja võimalikust laste eest makstavast lisatasust ning töötasu alusel määratud töötasuosast.

Võite taotleda palgapõhist töötutoetust, kui olete töötukassa liige.

Palgapõhist töötutoetust on õigus saada, kui olete täitnud tööhõivepoliitika nõuded, töötukassaga liitumise tingimused ja tööstaaži tingimuse. Lühidalt:

 • tööhõivepoliitiliste eelduste täitumist kontrollib TE-büroo (TE-toimisto), kes esitab sellekohase töötukassat kohustava hinnangu
 • peate olema töötukassa liige vähemalt 26 nädalat (liikmeks astumise tingimus)
 • liikmelisuse ajal peate olema palgatööl vähemalt 26 nädalat (tööstaažitingimus).
   

Muud päevaraha saamise üldtingimused on järgmised:

 • Vanus 18–64 aastat (sundpuhkuse puhul 68 aastat)
 • elukoht Soomes
  töötuna arvelevõtmine TE-büroos
 • täiskohaga tööle kandideerimine
 • päevaraha taotleja on töövõimeline ja tööturul kättesaadav.
   

Tutvuge palgapõhise päevarahaga lähemalt inglise keeles

Palgapõhise päevaraha kalkulaator (inglise keeles)

Kas teid määrati sundpuhkusele või koondati?

Sundpuhkus on kokkuleppepõhine töö ja töötasu maksmise ajutine peatamine tööandja poolt tootmis- ja majanduslikel põhjustel. Töö ja palga maksmise katkestamine võib toimuda kas osaliselt või täies ulatuses. Töötaja nõudmisel peab tööandja esitama kirjaliku tõendi sundpuhkusee kohta, millest selgub vähemalt sundpuhkuse põhjus, algusaeg ja kestus või eeldatav kestus.

Taotlege palgapõhist töötutoetust sundpuhkuse või töötuks jäämise puhul 

Kui teid määratakse sundpuhkusele või koondati: 

1. Võtke end TE-büroos töötu tööotsijana arvele

2. Täitke päevaraha taotlus A-kassa e-teenustes

3. Lisage taotlusele manused

4. Esitage taotlus taotlusperioodi lõpus

5. Esitage puuduvad andmed

6. Teavitage muudatustest

Vaadake õppevideot, kuidas e-teenuseid kasutada ja taotlusvormi täita. YouTube’is saate valida subtiitrite automaattõlke oma emakeelde või vaadata originaalversiooni inglise, rootsi või soome keeles.

Muud hüvitised

Lisaks palgapõhisele töötutoetusele saab töötukassast taotleda ka liikuvustoetust, töötuspuhkusetoetust (vuorotteluvapaa) ja koondamistagatise toetust.

Liikuvustoetus

Liikuvustoetuse eesmärk on julgustada inimesi vastu võtma tööd kodust kaugemal. Liikuvustoetus hüvitab töölesõidu- ja kolimiskulusid, kui võtate vastu töö või töökoha saamise tingimuseks oleva õppekoha ja teie töölesõit on pikk.

Tutvuge liikuvustoetusega lähemalt

Töötuspuhkusetoetus

Töötuspuhkusetoetus on hüvitis, mida töötukassa maksab töötuspuhkuse ajal. Võite võtta töötuspuhkust, kui olete töötanud sama tööandja juures täistööajaga vähemalt 13 kuud enne töötuspuhkuse algust.

Töötuspuhkuse eelduseks on vähemalt 20-aastane tööstaaž enne töötuspuhkuse algust.

Tutvuge lähemalt töötuspuhkuse hüvitisega

Koondamistagatise toetus

Koondamistagatise toetus ja võimalus osaleda koondamistagatisekoolitusel on 55-aastastele ja vanematele inimestele mõeldud koondamistagatise osa. Neil, kellele koondamistagatis kehtib, on õigus saada koondamistagatise toetust, koolitust ja pikendatud tööotsimisepuhkust.

Tutvuge koondamistagatisega lähemalt

A-kassa e-teenindus on avatud 24/7

E-teenuste (e-Asiointi) kaudu elektrooniliselt saadetud taotlus ja manused meile teie hüvitise menetlemiseks kiiresti kättesaadavad. Lisaks saate saata meile sõnumeid turvalise ühenduse kaudu. E-teenustesse saate siseneda oma isikliku internetipanga paroolidega, mobiilisertifikaadi või sertifikaadikaardiga.

Teenuses saate teha näiteks järgmisi asju:

 • Taotleda päevaraha
 • Saata taotluse manuseid kas sellega koos või eraldi
  (Manuse lubatud failivormingud on jpg, pdf ja tiff. Näiteks võite teha manusest pildimobiiltelefoniga.)
 • Saata meile sõnumeid
 • Vaadata makseteatisi
 • Kontrollida, millisel perioodil olete päevaraha taotlenud
 • Jälgida palgapõhise töötutoetuse ja lisatasu maksimumaja kulumist

Kontrollida hüvitiste maksmisel kinnipeetavate maksude andmeid.
Vaadake õppevideot, kuidas e-teenuseid kasutada ja taotlusvormi täita. YouTube’is saate valida subtiitrite automaattõlke oma emakeelde või vaadata originaalversiooni inglise, rootsi või soome keeles.

Klienditeenindus

Teenindame kliente soome, rootsi ja inglise keeles.

020 690 455

Meie teenindusnumbrile helistamine on tasuline. Ka ooteaeg on tasuline.

Hind on vastavalt teie telefonipaketi hinnakirjale:

 • kohalik kõnetasu püsivõrgust helistamisel
 • mobiiltelefoni kõnetasu, kui helistate mobiiltelefonilt
 • rahvusvahelise kõne tasu välismaalt helistades.


Kui kasutate kõnepaketti, kontrollige oma operaatorilt, kas numbriga 020 algavad kõned on kaasatud.

Võite saata teate kassale e-teeninduse kaudu ja vormiga Võtke meiega ühendust. 


Meie postiaadress

Avatud töötukassa A-kassa
PL 116
00531 Helsinki

Kas soovite saada A-kassa liikmeks?

Palju tööd mitmetes valdkondades – üks töötukassa.

 • A-kassa on töötukassa, mis on avatud kõigile palgatöötajatele.
 • Koos ametiühingutega pakub A-kassa oma liikmetele kindlat kaitset tööelu erinevateks pööreteks.
 • Ametiühingud pakuvad tööelu kaitset, meie A-kassas toetame töötuse korral.
 • Ainult töötukassa liikmena saate koondamise või sundpuhkusel ajal palgapõhist päevaraha.
 • Samuti maksame liikumistoetust, töötuspuhkusetoetust ja koondamistagatise toetust.

Täiendage oma A-fondi liikmelisust liitudes oma valdkonna ametiühinguga.

Tutvuge meie taustühinguga. 

Mitme ametiühingu liikmemaks sisaldab ka A-kassa liikmemaksu, kuid kontrollige seda oma ametiühingust.

Kas soovite liituda ainult A-kassaga?

Kui soovite liituda ainult töötukassaga võite täita liikmeks astumise avalduse.

Liikmeks astumise avaldus (inglise keeles)

Kuvalaatikon ikoni

Contact information

Opening hours of the telephone service

Mon.-Tue. 8.30-15.00

Wed.-Fri. 8.30-12.00

eService’s chat is open every weekday from 8:30 to 15:00.

Contact information
Kuvalaatikon ikoni

Government Programme reforms to unemployment security

Follow the progress of the changes planned by the government.

Read more
Kuvalaatikon ikoni

Become a member

A-kassa is a general unemployment fund that is open to all wage-earners.

Trade unions provide security for working life, we at A-kassa in case of unemployment.

Become a member
Kuvalaatikon ikoni

Subscribe to our newsletter

If you are not yet a member of A-kassa, but would like to receive current information in your email, you can subscribe to our newsletter open to everyone. We send the newsletter about six times a year.

Subscribe