eAsioinnissa on huoltokatko ma 17.6.2024 klo 21.00 - 21.30. eAsiointia ei voi käyttää katkon aikana. Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

A-kassan logo, vihreä

Liity A-kassan jäseneksi

Työttömyyskassan jäsenyys kannattaa – vain jäsenenä voit saada ansiosidonnaista päivärahaa. Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija.
Olemme tukenasi, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan.

Monta työtä, monta alaa - yksi työttömyyskassa.

  • A-kassa on kaikille palkansaajille avoin työttömyyskassa.
  • Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin.
  • Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta.
  • Vain työttömyyskassan jäsenenä voit saada ansiosidonnaista päivärahaa, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan.
  • Maksamme myös liikkuvuusavustusta, vuorottelukorvausta ja muutosturvarahaa.
 

Haluatko liittyä A-kassaan?

Jos haluat liittyä pelkästään työttömyyskassan jäseneksi, se onnistuu täyttämällä jäsenhakemus.

Täydennä A-kassan jäsenyytesi liittymällä oman alasi ammattiliittoon.

Usean ammattiliiton jäsenmaksuun sisältyy myös A-kassan jäsenmaksu, tarkista asia kuitenkin vielä omasta ammattiliitostasi.

Miksi A-kassaan kuuluminen kannattaa?

Liittymällä työttömyyskassaan voit saada omaan palkkatasoosi perustuvaa ansiopäivärahaa. Voit arvioida ansiopäivärahasi tason laskurin avulla. Riippuen tulotasostasi, ero voi olla merkittävä Kelan maksamaan peruspäivärahaan nähden.

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja tulosidonnaisesta ansio-osasta.

Kelan peruspäiväraha muodostuu perusosasta eli se on kaikille samansuuruinen. Kassan jäsenenä saat paremman turvan työttömyyden varalle.

Kassa maksaa myös mm. liikkuvuusavustusta, jos otat työn vastaan kaukaa kotoa.

Työttömyyttä edeltänyt palkka / kk

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

3 500 €

4 000 €

Ansiopäiväraha
(v. 2024 / kk)

1 090 €

1 306 €

1 523 €

1 739 €

1 956 €

2 094 €

Peruspäiväraha
(v. 2024 / kk)

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

A-kassa on kaikkien alojen palkansaajille avoin työttömyyskassa. A-kassan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa työsuhteessa oleva alle 68-vuotias palkansaaja.

Usean ammattiliiton jäsenmaksuun sisältyy myös A-kassan jäsenmaksu, tarkista asia kuitenkin vielä omasta ammattiliitostasi.

Usein kysyttyä jäsenyydestä


Työttömyyskassan jäsenenä saat parhaan taloudellisen turvan työttömyyden varalta. Jäsenenä voit saada ansiopäivärahaa työttömyyden ajalta, liikkuvuusavustusta kun saat töitä kauempaa ja vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.

Maailman mullistukset, niin isot kuin pienemmätkin, heijastuvat työelämään tavoilla, joita emme aina osaa ennustaa. Siksi kannattaa pitää huolta, että ansiosidonnainen työttömyysturva on kunnossa.

Yhdessä ammattiliittojen kanssa muodostamme vankan turvan. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta.

A-kassa on kaikkien alojen palkansaajille avoin työttömyyskassa. A-kassan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa työsuhteessa oleva alle 68-vuotias palkansaaja.

Usean ammattiliiton jäsenmaksuun sisältyy myös A-kassan jäsenmaksu, tarkista asia kuitenkin vielä omasta ammattiliitostasi. 

A-kassan jäsenmaksu sisältyy usean ammattiliiton jäsenmaksuun.

Jos olet pelkästään A-kassan jäsen, jäsenmaksu on 8 euroa kuukaudessa tai 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu on mahdollista maksaa kerralla koko vuodeksi, jakaa neljään osaan tai maksaa kerran kuussa.

Jos siirryt toisesta työttömyyskassasta, aikaisemmassa kassassa kertynyt jäsenyys- ja työssäoloaika luetaan hyväksesi siirtyessäsi meille. Sinun pitää vain liittyä meidän jäseneksemme kuukauden kuluessa siitä, kun erosit edellisestä kassasta.

Kassaa voi vaihtaa, kun on voimassa oleva työsuhde ja saa palkkaa. 

Voit liittyessäsi valtuuttaa meidät ilmoittamaan erostasi edelliseen kassaan.

Voit ilmoittaa jäsenyyshakemuksella, mistä päivästä alkaen haluat jäsenyytesi alkavan eli voit lähettää jäsenyyslomakkeen jo esim. joulukuussa, jos haluat vaihtaa kassaa tammikuusta alkaen.

Me olemme palkansaajakassa. Jos olet päätoiminen yrittäjä ja ollut yrittäjäkassan jäsen mutta olet siirtymässä palkkatyöhön, palkansaajana voit liittyä jäseneksemme. Edellytyksenä on, että liityt jäseneksemme viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun erosit yrittäjäkassasta. Aiemman yrittäjäkassan jäsenyytesi perusteella voit saada yrittäjän päivärahaa meiltä mahdollisen työttömyyden ajalta, mikäli et täytä vielä palkansaajan työssäoloehtoa. 

Sivutoimisen yritystoiminnan aikana tai yrittäjän perheenjäsenenä voit kuulua palkansaajakassaan ja kerryttää myös palkansaajan työssäoloehtoa muussa palkansaajana tehdyssä työssä.

Liittymällä työttömyyskassaan voit saada työttömänä ansiopäivärahaa, joka perustuu palkkatasoosi. Muuttaessasi Suomeen sinun kannattaa liittyä työttömyyskassaan heti, kun olet aloittanut työt. Näin työskentelysi kerryttää oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Voit yleensä liittyä työttömyyskassaan vain silloin kun olet töissä tai aloittanut yritystoiminnan.

Jos muutat Suomeen toisesta EU-maasta, voit liittyä työttömyyskassaan tietyn ajan myös työttömänä. Tällöin työskentelysi toisessa EU-maassa voidaan yleensä myös lukea hyväksesi hakiessasi työttömyysturvaa Suomessa. Liittymisaikaa on usein kuukausi muutostasi tai työsuhteesi päättymisestä lukien. 

Jos asut toisessa EU-maassa ollessasi Suomessa töissä, voit saada ansiopäivärahaa Suomesta vain silloin, kun olet osittain työtön esimerkiksi lomautuksen tai osa-aikatyön vuoksi. Jos olet kokonaan työtön ja asuinpaikkasi on esimerkiksi Norja, Ruotsi tai Viro, saat työttömyysturvan asuinmaastasi. Saadaksesi työttömyysturvaa sinun tulee rekisteröityä työnhakijaksi siinä maassa, joka maksaa sinulle työttömyysturvan.

TYJ:n sivuilta löydät oppaan Suomeen muuttavalle usealla eri kielellä

Seuraa meitä somessa