A-kassan logo, vihreä

Vuorottelukorvaus

Syventävät ohjeet

Oletko jäämässä vuorotteluvapaalle? Hae vuorottelukorvausta

Tarkempia tietoja vuorotteluvapaasta löydät työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta

Vuorotteluvapaajärjestelmä päättyy 1.8.2024.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka lakkauttaa vuorotteluvapaajärjestelmän. Laki tulee voimaan 1. elokuuta. Vuorotteluvapaan voi aloittaa heinäkuun viimeiseen päivään asti, sen jälkeen se ei enää ole mahdollista.


 

Vuorottelukorvaus on työttömyyskassan maksama etuus vuorotteluvapaan ajalle. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaasta kirjallisella vuorottelusopimuksella. Työntekijällä ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta jäädä vuorotteluvapaalle, sillä vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos olet kokoaikatyössä, voit sopia yhdessä työnantajasi kanssa vuorotteluvapaalle jäämisestä määräajaksi.

Vuorotteluvapaalle voit jäädä, jos

  • olet sopinut vuorotteluvapaasta työnantajasi kanssa
  • olet ollut kokoaikaisessa työsuhteessa työnantajaasi vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan aloittamista
  • tähän 13 kuukauden ajanjaksoon sisältyy enintään 30 päivää palkattomia poissaoloja
  • sinulla on vähintään 20 vuoden työhistoria
  • edellisestä vuorotteluvapaasi päättymisestä on vähintään 5 vuotta.

Vuorottelusopimuksen tehtyänne työnantajasi sitoutuu palkkaamaan vähintään samalle ajalle työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä olevan työnhakijan. Työnantajan ei tarvitse palkata työtöntä samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Vuorotteluvapaan ajaksi palkattavan työntekijän tai työntekijöiden yhteisen työajan pitää olla vähintään vapaalle lähteneen työntekijän työajan pituinen.

 

Syventävät ohjeet