A-kassan logo, vihreä

Työttömyyskassan toiminta ja rahoitus

Keskeisimmät lait ja asetukset:

Taustaliitot

Avoin työttömyyskassa toimii yhteistyössä usean ammattiliiton kanssa ja suurin osa jäsenistämme kuuluu johonkin ammattiliittoon. Ammattiliitot ovat työntekijän asialla ja tuovat varmuutta työelämään.

Me työttömyyskassassa pidämme huolen siitä, että jäsentemme taloudellinen turvaverkko on kunnossa. Parhaan turvan koko työelämän ajaksi saat kuulumalla työttömyyskassan lisäksi oman alasi ammattiliittoon.

Tutustu taustaliittoihimme

 

 

 

Työttömyyskassan toiminta ja rahoitus

Työttömyyskassat hoitavat julkista tehtävää ja niiden toimintaa säätelevät lait. Keskeisimmät työttömyyskassojen toimintaan vaikuttavat lait ovat työttömyyskassalaki ja työttömyysturvalaki. Työttömyyskassoja koskevat myös monet sellaiset lait, joilla säädellään viranomaisten toiminnasta.

Kaikkia työttömyyskassojen koskevat samat laita ja asetukset.

Miten työttömyyskassan toimintaa säädellään?

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa työttömyyskassoille lakeja koskevat soveltamisohjeet. Työttömyysturvaa koskevat lakimuutokset myös pääasiassa valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä tai työ- ja elinkeinoministeriössä.

Finanssivalvonta puolestaan valvoo kassojen toimintaa. Valvonta kattaa muun muassa työttömyysturvan toimeenpanon, kassan menettelytavat, taloudellisen aseman sekä johtamis-, valvonta- ja riskienhallintamenetelmät.

Miten työttömyyskassojen maksamat etuudet rahoitetaan?

Kassan jäsenet ja työnantajat rahoittavat ansiopäivärahan ansiosidonnaisen osan kokonaisuudessaan. Valtio rahoittaa ansioturvasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea vastaavan määrän.

Valtio maksaa palkansaajakassan maksamista ansioturvamenoista (ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta) peruspäivärahaa vastaavan määrän ja työttömyyskassa 5,5 %. Loput ansioturvamenoista maksaa Työllisyysrahasto.

Pääsäännöstä poiketen valtio ei rahoita lisäpäiviltä tai lomautusajalta maksettavaa etuutta, vaan Työllisyysrahaston osuus näistä menoista on 94,5 %.

 

Päivärahan ansiosidonnaisen osan rahoitus

Työttömyyskassan maksaman päivärahan ansiosidonnainen osa rahoitetaan työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla sekä kassan jäsenten maksamilla työttömyysvakuutusmaksuilla ja jäsenmaksuilla.

Valtio tai kassaan kuulumattomat henkilöt eivät osallistu päivärahan ansiosidonnaisen osan rahoittamiseen lainkaan.

Työttömyyskassojen rahoitus

Rahoittavatko kassaan kuulumattomat ansiosidonnaista?

Kassaan kuulumattomien on myös maksettava työttömyysvakuutusmaksu. Tällä maksulla ei kuitenkaan rahoiteta ansioturvaa, vaan sillä rahoitetaan perusturvaa. Kelalle maksetaan työttömyysvakuutusmaksuja ja peruspäiväraha rahoitetaan kokonaisuudessaan vakuutusmaksuilla.

Mitä rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla?

Työttömyysvakutuusmaksulla rahoitetaan ansiopäivärahan ja peruspäivärahan lisäksi eläkkeitä, aikuiskoulutusta ja palkkaturvaa.

Miten turvataan etuuksien maksatus?

Työttömyyskassalla pitää olla rahoituksen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi tasoitusrahasto, jonka vähimmäis- ja enimmäismäärät vahvistaa Finanssivalvonta.

Vajauksen täyttäminen

Jos kassan tilinpäätös osoittaa, että menot ovat olleet tuloja suuremmat, erotus otetaan työttömyyskassan tasoitusrahastosta. Jos kassan tasoitusrahasto ei riitä, Työttömyyskassojen tukikassa rahoittaa vajauksen. Viimekädessä valtio myöntää työttömyyskassalle lisäosuuden turvaamaan rahoituksen. Tällä varmistetaan, että työttömyyskassojen jäsenet saavat kaikissa olosuhteissa heille kuuluvat etuudet. A-kassa ei ole joutunut ikinä turvautumaan Työttömyyskassojen tukikassaan.

Lue lisää aiheesta Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta. 

Someen jakonapit