A-kassan logo, vihreä

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksia usein jäseniämme askarruttaviin aiheisiin. 

Piktogrammi, A-kassa

Usein kysyttyä työttömyysturvasta

 • Työnantajasi antaa sinulle lomautus- tai irtisanomisilmoituksen.
 • Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoita TE-toimistolle lomautuksesta tai irtisanomisesta. Ilmoittautumiseen löydät ohjeita TE-palveluiden sivuilta. Ilmoittautua voit sähköisesti.
 • Hae päivärahaa meiltä eAsioinnin kautta. Päivärahaa haetaan jälkikäteen, ja ensimmäisen hakemuksen voi toimittaa kahden kalenteriviikon työttömyyden jälkeen tai lomautuksen päätyttyä. Täytä aina hakemukseesi täydet viikot maanantaista sunnuntaihin. Voit täyttää hakemuksen jo hakujakson viimeisenä päivänä, eli käytännössä sunnuntaina. Jatkohakemukset täytetään neljän kalenteriviikon jaksoissa.
 • Toimita hakemuksesi liitteenä ainakin lomautus- tai irtisanomisilmoitus. Saamme palkkatiedot pääsääntöisesti suoraan tulorekisteristä, mutta joissakin tapauksissa joudumme vielä pyytämään palkkatodistuksen hakemuksesi liitteenä. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa sähköisesti eAsioinnin kautta.

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta.


Jotta voisit saada ansiopäivärahaa, sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytettävä jäsenyyden aikana palkansaajan työssäoloehto. Tutkimme jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä.


Näiden lisäksi sinun on täytettävä työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan TE-toimistossa, joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon. Edellytykset tutkitaan, kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon.

 • Ansiopäiväraha lasketaan palkkatuloistasi työttömyyttä edeltävältä vähintään 26 kalenteriviikon ajalta. Päivärahan määrittelyssä käytettävien viikkojen on täytettävä työssäoloehto. Päivärahan määrittelyä varten pyydämme sinua toimittamaan hakemuksen liitteeksi palkkatodistuksen.
 • Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Katso arvio päivärahasi määrästä laskurilla.

Helpoiten toimitat liitteet meille eAsiointimme kautta.

Liitä hakemukseen ainakin kopiot lomautusilmoituksesta tai irtisanomisilmoituksesta ja työsopimuksesta
Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi myös etuutta varten annetun muutosverokortin.


Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä.


Paperilla liitteet voi toimittaa osoitteeseen Avoin työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki


Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä viipymättä meille.

Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Hakemusten käsittelytilanne päivitetään joka arkipäivä kotisivuillemme.Sieltä näet ensihakemusten ja työpäiviä sisältävien hakemusten käsittelytilanteen. Jatkohakemukset maksetaan oman aikataulunsa mukaisesti.

eAsioinnissa näet jo käsitellyn hakemuksesi maksupäivän. Halutessasi voit myös eAsioinnin asetuksissa tilata tekstiviesti-ilmoituksen maksuun tulevasta etuudesta. Saat puhelimeesi tiedon maksupäivästä ja tilillesi maksettavasta summasta.

 • Jos olet lomautettu kokonaisiksi päiviksi, saat täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä.

 • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, sinulle maksetaan päivärahaa, jossa on huomioitu palkan vaikutus. Tätä kutsutaan sovitelluksi päivärahaksi.

Veroprosenttisi nostetaan vähintään 25 prosenttiin ansiopäivärahaa maksettaessa, ellet toimita kassaan muutosverokorttia etuutta varten. Jos ennakonpidätys palkkaa varten on ollut esimerkiksi 15,50 prosenttia, ilman muutosverokorttia se nostetaan automaattisesti 25 prosenttiin. Huomaathan, että ansiopäivärahan veroprosenttia ei voida muuttaa, jos olet tilannut verottajalta muutosverokortin palkkaa varten.

Saamme pääsääntöisesti suoraan verottajalta ennakonpidätystiedot, joten palkkaa varten annettua verokorttia tai sähköisesti etuutta varten annettua muutosverokorttia ei tarvitse toimittaa meille paperisena.

Voit tilata muutosverokortin etuutta varten Verohallinnon OmaVero -palvelusta. Katso lisäksi verottajan ohjeet muutosverokortin toimittamiseksi kassaan.

Veroprosenttisi myös muiden etuuksien, eli vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen, osalta määräytyy samoin kuin ansiopäivärahan.

Päivärahan estävät ajat ja etuudet:

Alle on koottu yleisimpiä päivärahan saamisen estäviä aikoja tai etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä

 • Sinulle on asetettu omavastuuaika
 • Sinulle on asetettu TE-toimistossa korvaukseton määräaika eli karenssi
 • Saat työnantajaltasi irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta
 • Saat työnantajaltasi työsuhteen päättymiseen liittyvää muuta taloudellista etuutta (esimerkiksi eropaketti tai ”kultainen kädenpuristus”)
 • Saat vuosiloma-ajan palkkaa kokoaikatyöstä
 • Saat vanhuuseläkettä
 • Saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, ja vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa
 • Saat sairaus- tai osa-sairauspäivärahaa
 • Saat kuntoutusrahaa, täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
 • Jos olet alle 25-vuotias ja et ole peruskoulun tai lukion jälkeen suorittanut tutkintoon johtavaa ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta etkä ole hakenut vähintään kahta opiskelupaikkaa yhteishaussa.

 

Päivärahaa vähentävät etuudet:

Alla on eritelty joitakin yleisimpiä ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Osa-aikaeläke
 • Työeläkelain mukainen osa-työkyvyttömyyseläke
 • Perheelle maksettu kotihoidon tuki (hoitoraha ja hoitolisä)
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke
 • Työnantajan järjestämä lisäeläke
 • Toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus.

Työttömyysaikana saamasi tulo vaikuttaa ansiopäivärahaan silloin, kun tulo tosiasiallisesti maksetaan sinulle. Tätä kutsutaan päivärahan maksuperusteiseksi sovitteluksi.

Lue lisää sovitellusta päivärahasta

Lakon aikana mahdollisia lakkoavustuksia tulee hakea omasta ammattiliitostasi, mutta joissakin tapauksissa myös lakon ajalta työttömyyskassa voi maksaa työttömyysetuutta.

Lue lisää Ansiopäiväraha-sivulta.