A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Muutosturvaraha ja lisäpäivät (eläkeputki)

Oikopolut

Lyhyesti

 • muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa
 • muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa
 • työllistymisvapaa kestää 5 päivää tavallista pidempään

Muutosturvaraha ja mahdollisuus muutosturvakoulutukseen ovat osa muutosturvakokonaisuutta 55 vuotta täyttäneille. Muutosturvakokonaisuus tuli voimaan 1.1.2023. Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen:

 • muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa
 • muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa
 • työllistymisvapaa kestää 5 päivää tavallista pidempään

Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö on:

 • irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä (määräaikaisuuden päättyminen ei täytä ehtoa) 1.1.2023 tai sen jälkeen.
 • täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä
 • ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta
 • 60 päivän kuluessa irtisanomisesta ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

Muutosturvaraha koostuu muutosturvasta ja muutosturvakoulutuksesta -kuva

 

Muutosturvarahan hakeminen

Muutosturvaraha haetaan työttömyyskassasta. Voit hakea sitä jo irtisanomisaikanasi, mutta viimeistään 3 kuukauden
kuluessa siitä, kun työsuhteesi on päättynyt. Jos et kuulu työttömyyskassaan, muutosturvaraha haetaan Kelasta. Muutosturvan suuruus on sama riippumatta siitä, maksaako etuuden työttömyyskassa vai Kela.

Muutosturvaraha maksetaan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyys kassassa olisi alkanut juuri ennen irtisanomista eikä henkilö ole ollut jäsen riittävän kauan saadakseen työttömyyskassasta ansiopäivärahaa.

Muutosturvarahaa voi hakea eAsioinnissa. Muutosturvarahahakemus näkyy eAsioinnissa ”Tee hakemus” -välilehdellä, jos kassa on saanut TE-toimistosta muutosturvarahaa koskevan lausunnon. Jos hakemusta ei näy eAsioinnissa, olethan yhteydessä TE-toimistoon lausunnon saamiseksi.

Voit myös hakea muutosturvarahaa nettisivuiltamme löytyvällä lomakkeella.


Muutosturvarahan määrä

Muutosturvaraha vastaa noin kuukauden palkkaa.

 • Muutosturvarahan määrä lasketaan irtisanomispäivää edeltävien 12 kalenterikuukauden aikana irtisanovalta työnantajalta saaduista palkkatuloista. Määrässä huomioidaan myös muut ansiotulona pidettävät tulot sekä lomarahat, lomakorvaukset sekä tulospalkkiot.
 • Palkattomat ajat 12 kuukauden aikana vähentävät maksettavan muutosturvarahan määrää.

 

Muutosturvaraha on veronalaista tuloa. Suosittelemme toimittamaan kassaan muutosverokortin etuutta varten. Palkkaverokortilla veroa pidätetään lisäprosentin mukaan.


Muutosturvarahan vaikutus muihin etuuksiin

Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Se ei myöskään edellytä työttömyyttä. Raha maksetaan, vaikka työllistyisit välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle.


Muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa. Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä.


Työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat (eläkeputki)

Muutosturvarahan käyttöönoton myötä työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla. Lisäpäivät poistuvat kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä.

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300–500 päivältä. Lisäpäivillä (ns. eläkeputki) tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan tämän enimmäisajan jälkeen. Tällöin voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan päättymisen jälkeen sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin lisäpäivillä oleva täyttää 65 vuotta.

Oikeus lisäpäiviin edellyttää vaaditun iän täyttämistä ennen enimmäisajan päättymistä sekä viiden vuoden työhistoriaa työttömyyttä edeltäneen 20 vuoden aikana. Ikäraja on nykyisin 61–62 vuotta syntymävuodesta riippuen.

Lisäpäivien ikäraja nousee vuodella ikäluokkaa kohden vuonna 1963 syntyneistä alkaen ja lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tämä tarkoittaa, että uudistus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.

Syntymävuosi Lisäpäivien ikäraja muutoksen jälkeen Hallituksen esittämä muutos
1957–1960 61 vuotta ei muutosta
1961–1962 62 vuotta ei muutosta
1963 63 vuotta ikäraja nousee
1964 64 vuotta ikäraja nousee
1965 ei lisäpäiväoikeutta lisäpäiväoikeus poistuu

Muutosturvarahan verotus

Tilaa uusi verokortti

Muutosturvarahasta pidätetään ennakonpidätys palkkatuloa varten tarkoitetun verokortin lisäprosentin mukaan tai etuutta varten tarkoitetun verokortin prosentin mukaan.

Jos et tahdo, että ennakonpidätys menee palkkaverokortin lisäprosentin mukaan, toimita meille muutosverokortti etuutta varten.