A-kassan logo, vihreä

Mitä teen, jos olen osittain töissä?

Syventävät ohjeet

Ansiopäiväraha osa-aikaisissa töissä

Voit hakea soviteltua päivärahaa, jos olet osa-aikaisissa töissä tai teet satunnaisesti töitä. Katso alta tarkemmat ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen.

Osa-aikatyötä on työsuhteessa tehty työ, jossa työsopimuksessa sovittu työaika on enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Satunnainen työ on enintään kaksi viikkoa (14 päivää) kestävässä kokoaikaisessa työsuhteessa tehty työ.

Osa-aikaistaminen on työnantajan yksipuoleisesti suorittama työsuhteen pysyvä osa-aikaistaminen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Osa-aikaistaminen on toteutettava irtisanomisaikaa noudattaen.

Toimi näin, jos olet osa-aikatyössä tai töissä satunnaisesti:

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

2. Täytä päivärahahakemus A-kassan eAsioinnissa

3. Lisää liitteet hakemukseen

4. Lähetä hakemus hakemusjakson päätyttyä

5. Toimita puuttuvat tiedot

6. Ilmoita muutoksista

 

Hakemuksen käsittelytilanne näkyy eAsioinnin etusivulla ja Tilannetiedot-välilehdellä. Käsittelytilannetta voit seurata täältä. 

Syventävät ohjeet