Det finns ett serviceavbrott i E-tjänsten måndagen den 17 juni 2024 från kl. 21.00 till kl. 21.30. E-tjänsten kan inte användas under avbrottet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka!

A-kassan logo, vihreä

Vad gör jag, om jag är deltidsanställd?

Detaljerade instruktioner

Jobbar du deltid eller tillfälligt?

Du kan ansöka om jämkad dagpenning om du arbetar deltid eller tillfälligt. Se nedan för närmare anvisningar om hur du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

Deltidsarbete är arbete som utförs i ett anställningsförhållande, där den arbetstid som är avtalats i arbetsavtalet är högst 80 % av den maximala arbetstiden för en heltidsanställd som gäller inom området. Tillfälligt arbete är arbete som utförs i ett anställningsförhållande på heltid som pågår högst två veckor (14 dagar).

När en arbetsgivare gör en anställning på deltid ändrar arbetsgivaren ensidigt anställningsförhållandet permanent deltid av produktions- och ekonomiska skäl. Den här processen ska genomföras i enlighet med uppsägningstiden.

 

Gör så här om du jobbar deltid eller tillfälligt:

1. Anmäl dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande

2. Fyll i en ansökan om dagpenning i A-kassans E-tjänst 

3. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan 

4. Skicka ansökan med bilagor efter avslutad ansökningsperiod

5. Lämna in begärda tilläggsutredningar och bilagor som fattas

6. Meddela om förändringar

 

Ansökningsstatus visas på E-tjänstens startsida och på fliken Statusinformation. Du kan se aktuell behandlingsstatus för ansökningarna här. 

Detaljerade instruktioner