Det finns ett serviceavbrott i E-tjänsten måndagen den 17 juni 2024 från kl. 21.00 till kl. 21.30. E-tjänsten kan inte användas under avbrottet. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka!

A-kassan logo, vihreä

Administration

Organisation

Kassamötet

Den högsta beslutanderätten i vår förvaltningsorganisation utövas av kassamötet. Vi kallar årligen alla medlemmar till det här öppna mötet.

Kassans styrelse

Kassans styrelse består av tio ledamöter och tio ersättare. Styrelsen samlas cirka sex gånger per år.

Personal

Vi har ca 160 anställda som betjänar våra medlemmar. Största delen av oss jobbar i Hagnäs, där vi utöver att behandla förmåner och kundserviceärenden även sköter ledning och administration.

Dessutom arbetar vår personal i förmånshantering och kundtjänst i olika delar av Finland, till exempel i Tammerfors och Kuopio.

Tillsvidare har vi ingen kundtjänst ansikte mot ansikte.

Kassans administration

Sami Aapro

Direktör för arbetslöshetskassan

Anne Liikanen

Direktör för ekonomi och administration

Jaana Vahlberg

Personalchef

Kaisa Tikka

Förmånschef

Elina Laine

Servicechef

Annika Skogberg

Chef för medlemsservice

Jani Kivihaka

IT chef

Pete Mäkelä

Chef för juridiska ärenden

Saron Wagner

Utvecklingschef

Petteri Pitkänen

Teknisk projektledare

Kommunikation och marknadsföring

Maija Wirman

Marknadsansvarig

Tarja Pitkänen

Kommunikationsansvarig