Administration

Organisation

Kassamötet

Den högsta beslutanderätten i vår förvaltningsorganisation utövas av kassamötet. Vi kallar årligen alla medlemmar till det här öppna mötet.

Kassans styrelse

Kassans styrelse består av tio ledamöter och tio ersättare. Styrelsen samlas cirka sex gånger per år.

Personal

Vi har ca 130 anställda som betjänar våra medlemmar. Största delen av oss jobbar i Hagnäs, där vi utöver att behandla förmåner och kundserviceärenden även sköter ledning och administration.

Dessutom arbetar vår personal i förmånshantering och kundtjänst i olika delar av Finland, till exempel i Tammerfors och Kuopio.

Tillsvidare har vi ingen kundtjänst ansikte mot ansikte.

Kassans administration

Kommunikation och marknadsföring

Kassans styrelse