A-kassan logo, vihreä

Öppna arbetslöshetskassans statistik

Många jobb, många branscher – en arbetslöshetskassa!

Tidigare månadsstatistik

2024

2023

2022

tilasto, Avoin työttömyyskassa A-kassa, piktogrammi

Statistisk sammanfattning och månadsstatistik

Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning, rörlighetsunderstöd och omställningspenning till våra medlemmar. På denna sida hittar du information om utbetalade förmåner och inkomna ansökningar.

Vi samlar de viktigaste siffrorna från föregående månad i den statistiska sammanställningen. I månadsstatistiken hittar du däremot mer omfattande information inte bara från den senaste månaden, utan även jämförande data från tidigare månader.

Månadsstatistik

Statistisk sammanfattning

Följ oss på some