A-kassan logo, vihreä

Ansökningsstatus

Vi uppdaterar ansökningssituationen varje vardagsmorgon.

Beställ betalningsmeddelande per sms

Du kan beställa ett textmeddelande om betalad förmån via E-tjänstens inställningar. Med betalningsmeddelandet via sms får du kännedom om betalningsdagen och summan som utbetalas efter att din ansökan blivit behandlad.

Se tips

17.6.2024 behandlar vi
3.6.

Inkomna första ansökan

4.6.

Inkomna fortsatt ansökan med
arbetsdagar, lön eller ersättning

Beställ betalningsmeddelande per sms

Du kan beställa ett textmeddelande om betalad förmån via E-tjänstens inställningar. Med betalningsmeddelandet via sms får du kännedom om betalningsdagen och summan som utbetalas efter att din ansökan blivit behandlad.

Se tips

Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning och E-tjänstens meddelanden

Nedan kan du se behandlingssituationen för dina första ansökningar, samt ansökningar om fortsatt utbetalning försedda med arbetsdagar, lön eller ersättning och E-tjänstens meddelanden.

I E-tjänsten inställningar lönar det sig att lägga på sms-meddelande av beslut och betalningar,  så att du får besked direkt när ditt ärende går vidare.

Behandlingsstatus uppdaterad 17.6.2024

Typ av ansökan

Behandlingstid i dagar i genomsnitt

Datum för mottagande av ansökningar som är under behandling

Antalet ansökningar som väntar på att behandlas

Första ansökan

14
3.6.2024
335381

Fortsatt ansökan med arbetsdagar, lön eller ersättning

13
4.6.2024
1025

E-tjänstens meddelanden

Svarstid i genomsnitt

Ankomstdatum för meddelanden som besvaras nu

Förmånsärenden

4
13.6.2024

Medlemsärenden

3
14.6.2024

Vi uppdaterar ansökningarnas behandlingssituation varje vardagsmorgon.

Behandlingstid i dagar anger den genomsnittliga tid under vilken ansökan har tagits till behandling räknat från dess ankomstdag.

Nu behandlas datumet påvisar vilken dag inkomna ansökningar som för tillfället behandlas. 

Observera att alla ansökningar inte kan behandlas i samma takt. Behandlingstiderna kan variera beroende på grund av utredning av olika ansökningars tilläggsuppgifter.

Antalet ansökningar som väntar på att behandlas anger antalet ansökningar som finns i kön.

Observera att alla ansökningar inte kan behandlas i samma takt. 

Behandlingstiderna kan skilja sig åt på grund av avvecklingsarbetet för olika ansökningar.

Vi behandlar alla ansökningar i ordningsföljd och så snabbt som möjligt, men på grund av olika ansökningars karaktär kan en del ansökningars behandlingstid vara längre. Största delen av ansökningarnas behandlingstid följer dock den på hemsidan angivna behandlingstiden. 

Ansökningar om fortsatt utbetalning för fyra kalenderveckor med enbart arbetslös tid och som är en direkt fortsättning på föregående ansökan betalar vi med fyra veckors intervall. Dagpenningarna för fortsatta ansökningar betalas inom 1-2 dagar efter ankomsten. Under veckor med söckenhelgdagar kan tidtabellen vara avvikande.

Om en löneutbetalningsdag infaller under tiden för den fortsatta ansökan flyttas den i tabellen ovan till avsnittet ”Fortsatt ansökan med arbetsdagar, lön eller ersättning”.  

Under helgdagar är det bra att vara beredd på en annan betalningsdag än vanligt. 

E-tjänsten är öppen alla dagar dygnet runt, men vi behandlar ansökningar på vardagar.

Vi behandlar ansökningar i den ordning de kommer in. Du får inkomstrelaterad dagpenning på ditt konto tidigast några dagar efter behandlingen. Om vi ​​behöver mer information om ansökan kontaktar vi dig. Du kan kontrollera ankomstdatumet för din ansökan i E-tjänsten.

Vi behandlar ansökningar i den ordning de kommer in.

Behandlingen av ansökan påskyndas av att alla bilagor som behövs för behandlingen har bifogats till ansökan. Du ska skicka bilagorna till kassan via E-tjänsten.

I E-tjänsten inställningar lönar det sig att lägga på sms-meddelande av beslut och betalningar,  så att du får besked direkt när ditt ärende går vidare.

 

Ankomstdatum för ansökan

Betalningsdatum

MåndagSamma veckas tisdag eller onsdag
TisdagSamma veckas onsdag eller torsdag
OnsdagSamma veckas torsdag eller fredag
TorsdagSamma veckas fredag eller följande veckas måndag
FredagFöljande veckas måndag eller tisdag
LördagFöljande veckas tisdag eller onsdag
SöndagFöljande veckas tisdag eller onsdag

Om du har arbetat eller fått löneinkomst under ansökningstiden är det bra att vara beredd på en längre handläggningstid än ovan.

Behandlingstid för alterneringsersättning

Efter första utbetalningen utbetalas alterneringsersättning i efterskott för perioder på fyra kalenderveckor. Utbetalning sker på onsdagar.

Ifall din alterneringsledighet börjar mitt i en utbetalningsperiod och du har skickat alla nödvändiga uppgifter till kassan utbetalas första alterneringsersättningen tidigast på betalningsdatum för perioden i fråga.

Period (2024)

Betalningsdatum (2024)

11.12.2023 – 7.1.202410.1.2024
8.1. – 4.2.7.2.
5.2. – 3.3.6.3.
4.3. –31.3.3.4.
1.4. – 28.4.30.4.
29.4. – 26.5.29.5.
27.5. – 23.6.26.6.
24.6. – 21.7.24.7.
22.7. – 18.8.21.8.
19.8. – 15.9.18.9.
16.9. – 13.10.16.10.
14.10. – 10.11.13.11.
11.11. – 8.12.11.12.

Följ oss på some