A-kassan logo, vihreä

Understöd

Detaljerade instruktioner

Hur påverkar understöde på dagpenningen

AN-byrån kontrollerar din rätt till inkomstrelaterad dagpenning

När du arbetar med understöd beror din rätt till inkomstrelaterad dagpenning på om AN-byrån anser att arbetet med understöd är en huvud- eller bisyssla. AN-byrån ger arbetslöshetskassan ett utlåtande i ärendet.

Om du arbetar med understöd, meddela AN-byrån omedelbart. Ett understöd för högst två veckor behöver dock inte meddelas.


 

Detaljerade instruktioner