Aktuellt

Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa går samman med A-kassan

Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa fusioneras med den Öppna arbetslöshetskassan A-kassan vid årsskiftet. Fusionen godkändes av A-kassans möte den 26.5.2023. Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa fastställde fusionsbeslutet för sin del den 22.5.2023. Sammanslagningen är plan...
När sommaren kommer är det bra att komma ihåg bland annat hur du tjänar in semester och hur det påverkar dagpenningen och sättet som du fyller i ansökan.  Anvisningar för hur du fyller i den första ansökan finns på vår webbplats. Vi har anvisningar för dig som är permitt...
Permittering kan genomföras på flera olika sätt, vilket påverkar om inkomstrelaterad dagpenning kan betalas i sin helhet eller jämkad med förvärvsinkomster. Detta påverkar i sin tur ytterligare det slutliga beloppet på den dagpenning som ska betalas till dig. Permitteri...
A-kassan har som mål att behandla alla medlemmars ansökningar så effektivt som möjligt och att betala ut förmånerna snabbt. Handläggningen av ansökningar påskyndas när alla uppgifter har skickats till oss på en och samma gång. Ansökningar, meddelanden och bilagor som ski...
Att fylla i en ansökan över söckenhelg Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för en söckenhelg under en permittering på samma grunder som för övriga permitteringsdagar, om du inte har fått full lön för söckenhelgsdagen. Det finns olika praxis inom olika branscher när d...
Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för en söckenhelg under en permittering på samma grunder som för övriga permitteringsdagar, om du inte har fått full lön för söckenhelgsdagen. Det finns olika praxis inom olika branscher när det gäller att betala söckenhelger en s...
Som regel påverkar den partiella förtida ålderspensionen inte den inkomstrelaterade dagpenningen, det vill säga att det inte är fråga om en förmån som hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning och den avdras inte från den inkomstrelaterade dagpenning som betalas...