A-kassan logo, vihreä

Aktuellt

Rätten till alterneringsledighet slopas – lagändringen har godkänts

Riksdagen har godkänt en lagändring, enligt vilken systemet med alterneringsledighet slopas. Lagen träder i kraft den 1 augusti. Alterneringsledigheten kan inledas fram till sista...

När sommaren närmar sig är det viktigt att komma ihåg hur du tjänar in semester och hur det påverkar dagpenningen och sättet som du fyller i ansökan.   Anvisningar för hur du fyller i...

Lagändringar som träder i kraft 1.8.2024 Lagändringen har godkänts Systemet med alterneringsledighet avskaffas   Lagändringar som träder i kraft 2.9.2024 Lagändringen har godkänts Arbetsvillkor enligt inkomsten i euro Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader Lagändringen...

Många blir överraskade av att inkomstrelaterad dagpenning kan beskattas hårdare än lön. Vad gäller beskattningen av inkomstrelaterad dagpenning och arbetslöshetskassans andra förmåner ska man komma ihåg att förskottsinnehållningen fastställs till minst 25 procent om...

Utgående från uppgifterna om antalet ansökningar till Öppna arbetslöshetskassan i mitten av maj verkar antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning börja minska. Antalet ansökningar är 16 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt i april. Antalet...

I april erhöll 13,4 procent av alla kassans medlemmar inkomstrelaterad dagpenning från Öppna arbetslöshetskassan. Antalet mottagare stannade på samma nivå som i mars. Jämfört med ifjol har dock antalet mottagare ökat betydligt, med upp...

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering offentliggjordes 16.6.2023 och det innehöll också många ändringar i inkomsttryggheten. Lagen ändras inte omedelbart, och ändringarna kräver lagberedning innan de träder i kraft. Alla riktlinjer som nu angetts...