A-kassan logo, vihreä

A-kassan blogi

Anne-Liikanen (1)

Kuka kassan hyvästä taloudellisesta tilanteesta hyötyy?

Blogi
Anne Liikanen

Hallituksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä työttömyysturvaa heikentämällä: mitä huonompi turva, sen nopeammin työllistyy. Voi kuitenkin kysyä, mistä saamme ne työpaikat, joihin työllistyä? Kasvaako työpaikkojen määrä eri aloilla ja eri puolilla Suomea jo vuoden alussa,...

Rakennusalalla työskentelevien kokonaismäärää on haastavaa tietää, koska alalla työskentelee paljon ulkomaista työvoimaa. Osa rakennusalalla työskentelevistä ei kuulu työttömyyskassaan muun muassa sen vuoksi, että he eivät asuinpaikkansa (muu kuin Suomi) vuoksi olisi oikeutettuja ansioturvaan. Rakennusliiton...

  Työttömyyskassoissa on yhteensä vajaa kaksi miljoonaa jäsentä. Se ei ole missään nimissä homogeeninen joukko, ja yksi oma ryhmänsä tässä joukossa ovat luovan alan työntekijät ja yrittäjät. Vuodenvaihteessa tuli voimaan lakimuutos, joka vaikuttaa merkittävästi...

Työelämä on muuttumassa, sillä työurat ovat jaksottaisempia ja pitkiä työsuhteita samalla työnantajalla ei enää synny yhtä usein kuin ennen. Työttömyys- tai lomautusjaksoista on tullut arkipäivää, jolloin itse kunkin on hyvä pohtia omaa toimeentuloaan myös...

Varmasti monikin asia, mutta ainakin se, että he kaikki voivat kuulua Avoimeen työttömyyskassaan. A-kassan jäseninä on laaja kirjo eri alojen työntekijöitä – A-kassa eli Avoin työttömyyskassa onkin nimensä mukaisesti avoin kaikille palkansaajille. Useita aloja...

Työttömyysturvajärjestelmän tarkoitus on turvata työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet työn hakuun ja mahdollistaa paluu työmarkkinoille. Ansiopäivärahalla korvataan työttömyysaikaisia taloudellisia menetyksiä. Päivärahan piiriin pääse vasta sen jälkeen, kun on jo ollut työelämässä vähintään kuusi kuukautta....

  Työttömyyskassan rahoitus nousee usein keskustelun aiheeksi, kun puhutaan työttömyysturvasta. Suomessa Finanssivalvonta valvoo kaikkia kassoja niin toiminnan, kuin rahoituksenkin osalta. Kaikki kassat noudattavat samaa työttömyysturvalakia ja valtio rahoittaa ansiopäivärahasta vain peruspäivärahan suuruisen osuuden. Työttömyyskassa...

Hallituksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä työttömyysturvaa heikentämällä: mitä huonompi turva, sen nopeammin työllistyy. Voi kuitenkin kysyä, mistä saamme ne työpaikat, joihin työllistyä? Kasvaako työpaikkojen määrä eri aloilla ja eri puolilla Suomea jo vuoden alussa,...

Rakennusalalla työskentelevien kokonaismäärää on haastavaa tietää, koska alalla työskentelee paljon ulkomaista työvoimaa. Osa rakennusalalla työskentelevistä ei kuulu työttömyyskassaan muun muassa sen vuoksi, että he eivät asuinpaikkansa (muu kuin Suomi) vuoksi olisi oikeutettuja ansioturvaan. Rakennusliiton...

  Työttömyyskassoissa on yhteensä vajaa kaksi miljoonaa jäsentä. Se ei ole missään nimissä homogeeninen joukko, ja yksi oma ryhmänsä tässä joukossa ovat luovan alan työntekijät ja yrittäjät. Vuodenvaihteessa tuli voimaan lakimuutos, joka vaikuttaa merkittävästi...

Työelämä on muuttumassa, sillä työurat ovat jaksottaisempia ja pitkiä työsuhteita samalla työnantajalla ei enää synny yhtä usein kuin ennen. Työttömyys- tai lomautusjaksoista on tullut arkipäivää, jolloin itse kunkin on hyvä pohtia omaa toimeentuloaan myös...

Varmasti monikin asia, mutta ainakin se, että he kaikki voivat kuulua Avoimeen työttömyyskassaan. A-kassan jäseninä on laaja kirjo eri alojen työntekijöitä – A-kassa eli Avoin työttömyyskassa onkin nimensä mukaisesti avoin kaikille palkansaajille. Useita aloja...