A-kassan logo, vihreä

Yrittäjyys

Syventävät ohjeet

Miten yritystoiminta vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Yritystoiminta etuutta hakiessa

Ilmoita yritystoiminnasta TE-toimistoon ja työttömyyskassaan.

Yrittäjänä työskennellessäsi oikeutesi ansiopäivärahaan riippuu siitä, katsooko TE-toimisto työskentelyn päätoimiseksi vai sivutoimiseksi. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle lausunnon.

Jos aloitat yritystoiminnan tai toimit jo yrittäjänä etuutta hakiessasi, ilmoita yritystoiminnasta TE-toimistoon ja työttömyyskassaan. TE-toimisto ratkaisee, onko tilanteessasi kyseessä päätoimisesta vai sivutoimisesta yritystoiminnasta.

Tulo- ja menoselvitys-lomake aloittavalle yrittäjälle (Exel)

Sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan päätoimisen, yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan ajalta.

Jos työttömänä ollessasi aloitat uuden yritystoiminnan, sen pää- tai sivutoimisuutta ei tarkastella neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Tänä aikana voit saada soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystoiminnan tulot.

Jos yritystoimintasi jatkuu neljän kuukauden jälkeen, TE-toimisto arvioi sen pää- tai sivutoimisuuden. Jos yritystoimintasi todetaan tällöin päätoimiseksi, sinulla ei ole enää oikeutta päivärahaan. Sivutoimisen yritystoiminnan ajalta voit edelleen saada päivärahaa.


 

 

Syventävät ohjeet