A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Takaisinperintä

Oikopolut

 

Kuulemme sinua ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä, jolloin voit antaa oman selvityksesi asiasta.

 

Ansiopäivärahan ja muiden etuuksien takaisinperintä

Jos olemme maksaneet sinulle perusteetta tai määrältään liian suurena ansiopäivärahaa tai muuta etuutta, perimme sen takaisin. Jos sinulle on maksettu etuutta liikaa, kuulemme sinua ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä, jolloin voit antaa oman selvityksesi asiasta.

 

Voimme luopua takaisinperinnästä joko osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden liikamaksu ole johtunut vilpillisestä menettelystä. Voimme luopua perinnästä myös silloin, jos liikamaksu on vähäinen.

 

Kohtuullisuuden perusteella luopumista harkitsemme sinun ja perheesi kokonaistilanteen perusteella. Teemme arvioinnin taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista annettavan selvityksen perusteella.

 

Ilmoittamisvelvollisuus

Ilmoita muutoksista eAsioinnissa

Muutoksista ilmoittaminen

Muista ilmoittaa meille päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi niin pian kuin mahdollista. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten.

 

Muutokset voit ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osan tiedoista voit ilmoittaa myös puhelimitse palvelunumeroomme.

Väärinkäytökset

 

Yleisin väärinkäytöksen syy on työssäolo, jota ei ole ilmoitettu etuutta haettaessa.

Osa takaisinperintäpäätöksistä aiheutuu jäsenten vilpillisestä menettelystä. Yleisin väärinkäytöksen syy on työssäolo, jota ei ole ilmoitettu etuutta haettaessa.

 

Kun havaitsemme mahdollisen väärinkäytöksen, lähetämme jäsenelle kuulemisen asiassa. Jos väärinkäytösepäily osoittautuu aiheelliseksi, annamme siitä joko huomautuksen tai varoituksen. Vakavimmissa väärinkäytöstilanteissa voimme myös erottaa jäsenen kassasta.

 

Väärinkäytöksestä seuraa yleensä se, että perimme liikaa maksetun etuuden takaisin.

 

Lisäksi teemme väärinkäytösasiasta tutkintapyynnön poliisille, jos jäsen on etuutta hakiessaan jättänyt ilmoittamatta työssäolon. Tutkintapyyntöä harkitsemme lisäksi aina, kun jäsen jättää ilmoittamatta etuuden maksun ajalle saadun sosiaalietuuden, irtisanomisajan palkan, loma-ajan palkan tai lomakorvauksen.