A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Muutoksenhaku

Oikopolut

Jos olet tyytymätön päätökseen

  • toimita päätöksen muutoshaku kassalle, joka oikaisee, jos virhe kyseessä
  • kassa toimittaa valituksen SAMU:lle, jos ei voi oikaista päätöstä
  • SAMU:n päätöksestä valitetaan vakuutusoikeudelle → valitus osoitetaan kassalle

Jos olet tyytymätön päätökseemme, voit hakea siihen muutosta valittamalla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle (SAMU). Toimita valituksesi kuitenkin meille.

Jos emme voi oikaista päätöstä vaatimustesi mukaisesti, toimitamme valituksen SAMUlle. Jos olet tyytymätön myös SAMUn päätökseen, voit valittaa siitä vakuutusoikeuteen. Toimita myös vakuutusoikeudelle osoitettu valitus meille. Vakuutusoikeuden päätökseen et voi hakea muutosta valittamalla.

Valituksen on oltava meillä 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Sinun katsotaan saaneen päätöksen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun olemme sen postittaneet.

Tee valitus kirjallisesti ja kerro, mistä päätöksestä valitat, mihin kohtaan päätöstä haet muutosta, mitä muutoksia haet ja mitkä ovat muutoksen perusteet. Liitä valitukseesi päätös tai sen jäljennös.

Jos käytät laillista edustajaa tai asiamiestä, joka ei ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitä mukaan allekirjoittamasi valtakirja.

Miten valitus toimitetaan perille
Voit toimittaa valituksen työttömyyskassaan henkilökohtaisesti tai asiamiehesi, postin tai lähetin välityksellä.
Valituksen voi toimittaa sähköisesti suojatulla yhteydellä kassan kotisivuilta, joko eAsioinnin kautta tai Ota yhteyttä -toiminnon kautta.
Jos lähetät valituksesi postitse, se on lähetettävä niin ajoissa, että valitus tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta on perillä ennen valituksen määräajan umpeutumista.