A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Syksyllä voimaan tulevat lakimuutokset

Uutiset

21.5.2024

1.8.2024 voimaan tulevat muutokset

Lakimuutos on hyväksytty

  • Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan

2.9.2024 voimaan tulevat muutokset

Lakimuutos on hyväksytty

  • Työssäoloehto euroistetaan
  • Työssäoloehto pidennetään 12 kuukauteen

Lakimuutos on käsittelyssä

  • Ansiopäivärahan määrä porrastetaan
  • Työskentely palkkatuella ei kerrytä oikeutta ansiopäivärahaan
  • Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan

 


Europerusteinen työssäoloehto ja työssäoloehdon pidentäminen

Europerusteinen työssäoloehto tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on kalenterikuukauden aikana maksettu tietty palkkatulo (brutto). Palkan on oltava niin sanottua työssäoloehtoa kerryttävää vakuutuspalkkaa. Esimerkiksi lomarahaa ja lomakorvausta ei lasketa tähän mukaan.

 

Työssäoloehtoa kertyy seuraavasti:

Työssäoloehtoa tulee kertyä yhteensä 12 palkallista kalenterikuukautta 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Jos työssäoloehto kertyisi vain puolikkaina kuukausina, pitäisi palkallisia kalenterikuukausia olla yhteensä 24.

 

Europerusteista työssäoloehtoa sovelletaan 2.9.2024 alkaen. Tuota ajankohtaa ennen olevalta ajalta työssäoloehtoon huomioitavat kalenteriviikot muutetaan uuden määrittelyn mukaisiksi työssäoloehtokuukausiksi. Käytännössä 1–2 työssäoloehtoviikkoa ja niiltä ansaittu palkka muunnetaan puolikkaaksi ja 3–4 työssäoloehtoviikkoa ja niiltä ansaittu palkka yhdeksi kokonaiseksi työssäoloehtokuukaudeksi.

 

Työssäoloehto tarkoittaa sitä, että saadaksesi työttömyyden tai lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa sinun on täytynyt olla riittävän pitkään töissä samaan aikaan, kun olet ollut työttömyyskassan jäsenenä.

 

Työssäoloehdon pidentämistä koskevan lakimuutoksen astuessa voimaan sinun on työttömyyskassan jäsenenä tehtävä töitä palkallisessa työsuhteessa 12 kuukautta saadaksesi oikeuden ansiopäivärahaan. Työssäoloehtokuukaudet kertyvät europerusteisen työssäoloehdon mukaisesti.

 

Lakimuutoksen myötä myös kassan jäsenyysehto pitenee 12 kuukauteen.

 

Lue lisää hallitusohjelman muutoksista työttömyysturvaan