A-kassan logo, vihreä

Liikkuvuusavustus

Syventävät ohjeet

Oletko vastaanottamassa työn kaukaa kotoa - hae liikkuvuusavustusta

Ohje liikkuvuusavustusta hakevalle

Liikkuvuusavustus on tarkoitettu kannustamaan työn vastaanottamiseen kauempaakin kotoa. Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja, jos vastaanotat työn tai työn edellytyksenä olevan koulutuspaikan, ja työmatkasi on pitkä.

Voit hakea liikkuvuusavustusta, jos

  • olet saanut työttömyysetuutta juuri ennen työn tai koulutuksen aloittamista,
  • työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä (menopaluu vaihtoaikoineen),
  • vastaanottamasi työ kestää vähintään kaksi kuukautta ja
  • olet hakenut avustusta kolmen kuukauden kuluessa haettavasta jaksosta.

Liikkuvuusavustusta maksetaan työttömyysetuuteen oikeutetulle

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen edellyttää, että olet saanut työttömyysetuutta välittömästi ennen työsuhteen tai koulutuksen alkamista. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos sinulle ei ole maksettu työttömyysetuutta ennen työsuhteen alkua jostain seuraavasta syystä:

  • korvaukseton määräaika eli karenssi
  • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite
  • työssäolovelvoite
  • ansiopäivärahan omavastuuaika.

 

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, siihen on mahdollista saada korotusosa, jos matka on erityisen pitkä. Lue lisää. 

Korotusosa poistunee 1.1.2025. Lue lisää: Työttömyysturvan korotusosa poistuu vuoden 2025 alussa

 

Työmatkan kesto

Työmatkasi tulee olla työn alkaessa kokoaikatyössä keskimäärin yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.

 

Työmatka on aika, joka kuluu matkaan asuinpaikasta työpaikalle. Matkan kestoa arvioidaan yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa kelioloissa. Jos sinulla ei ole autoa käytössäsi, matka-aikana huomioidaan julkisilla kulkuvälineillä tehty matka vaihto-aikoineen ja odotuksineen. Matka-aika arvioidaan nopeimman käytössä olevan kulkuvälineen mukaan.

Jos matka-aikasi myöhemmin työsuhteen aikana lyhenee, sillä ei ole vaikutusta etuusoikeuteen.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös silloin, jos työn vastaanotettuasi muutat lähemmäs työpaikkaa, ja työmatka ennen muuttoa olisi ollut avustukseen oikeuttava.

 

Jos työmatkasi tai matkasi koulutuspaikkaan on yhteen suuntaan yli 200 kilometriä, liikkuvuusavustus voidaan maksaa korotettuna. Korotusosa on 5,29 euroa päivässä ajalla vuonna 2024.

 

Työsuhteen kesto

Työsuhteesi tulee kestää vähintään kaksi kuukautta, että liikkuvuusavustusta voidaan maksaa. Liikkuvuusavustuksen kesto riippuu työsuhteen kestosta:

 

 Työn kesto vähintään   Avustusjakso Maksettavat päivät
2 kuukautta 30 päivää 22-24 päivää
3 kuukautta 45 päivää 33-35 päivää
4 kuukautta tai toistaiseksi 60 päivää 44-45 päivää

 

Liikkuvuusavusta maksetaan kokoaikatyössä avustusjakson kestäessä viideltä päivältä viikossa. Jakso ei pidenny, vaikka joltain päiviltä avustusta ei maksettaisi esimerkiksi sairaspäivärahaoikeuden vuoksi.

 

Jos olet osa-aikatyössä, liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä. Osa-aikatyössä työaika on korkeintaan 80 prosenttia kokoaikatyön työajasta.

 

Liikkuvuusavustusta ei makseta niiltä päiviltä, kun työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet esimerkiksi lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi.

 

Syventävät ohjeet