A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Liikkuvuusavustus

Oikopolut

Ohje liikkuvuusavustusta hakevalle

Liikkuvuusavustus on tarkoitettu kannustamaan työn vastaanottamiseen kauempaakin kotoa. Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja, jos vastaanotat työn tai työn edellytyksenä olevan koulutuspaikan, ja työmatkasi on pitkä.

Voit hakea liikkuvuusavustusta, jos

 • olet saanut työttömyysetuutta juuri ennen työn tai koulutuksen aloittamista,
 • työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä (menopaluu vaihtoaikoineen),
 • vastaanottamasi työ kestää vähintään kaksi kuukautta ja
 • olet hakenut avustusta kolmen kuukauden kuluessa haettavasta jaksosta.

Liikkuvuusavustusta maksetaan työttömyysetuuteen oikeutetulle

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen edellyttää, että olet saanut työttömyysetuutta välittömästi ennen työsuhteen tai koulutuksen alkamista. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos sinulle ei ole maksettu työttömyysetuutta ennen työsuhteen alkua jostain seuraavasta syystä:

 • korvaukseton määräaika eli karenssi
 • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite
 • työssäolovelvoite
 • ansiopäivärahan omavastuuaika.

 

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, siihen on mahdollista saada lapsikorotus ja korotusosa, jos matka on erityisen pitkä. Lue lisää. 

 

Työmatkan kesto

Työmatkasi tulee olla työn alkaessa kokoaikatyössä keskimäärin yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.

 

Työmatka on aika, joka kuluu matkaan asuinpaikasta työpaikalle. Matkan kestoa arvioidaan yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa kelioloissa. Jos sinulla ei ole autoa käytössäsi, matka-aikana huomioidaan julkisilla kulkuvälineillä tehty matka vaihto-aikoineen ja odotuksineen. Matka-aika arvioidaan nopeimman käytössä olevan kulkuvälineen mukaan.

Jos matka-aikasi myöhemmin työsuhteen aikana lyhenee, sillä ei ole vaikutusta etuusoikeuteen.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös silloin, jos työn vastaanotettuasi muutat lähemmäs työpaikkaa, ja työmatka ennen muuttoa olisi ollut avustukseen oikeuttava.

 

Jos työmatkasi tai matkasi koulutuspaikkaan on yhteen suuntaan yli 200 kilometriä, liikkuvuusavustus voidaan maksaa korotettuna. Korotusosa on 5,08 euroa päivässä ajalla vuonna 2023.

 

Työsuhteen kesto

Työsuhteesi tulee kestää vähintään kaksi kuukautta, että liikkuvuusavustusta voidaan maksaa. Liikkuvuusavustuksen kesto riippuu työsuhteen kestosta:

 

 Työn kesto vähintään   Avustusjakso Maksettavat päivät
2 kuukautta 30 päivää 22-24 päivää
3 kuukautta 45 päivää 33-35 päivää
4 kuukautta tai toistaiseksi 60 päivää 44-45 päivää

 

Liikkuvuusavusta maksetaan kokoaikatyössä avustusjakson kestäessä viideltä päivältä viikossa. Jakso ei pidenny, vaikka joltain päiviltä avustusta ei maksettaisi esimerkiksi sairaspäivärahaoikeuden vuoksi.

 

Jos olet osa-aikatyössä, liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä. Osa-aikatyössä työaika on korkeintaan 80 prosenttia kokoaikatyön työajasta.

 

Liikkuvuusavustusta ei makseta niiltä päiviltä, kun työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet esimerkiksi lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi.

 

Liikkuvuusavustuksen määrä

Lyhyesti

 • Liikkuvuusavustus on 37,21 euroa päivässä
 • Voit saada lisäksi liikkuvuusavustukseen lapsikorotuksen
 • Yli 200 kilometrin matkaan, voit saat lisäksi korotusosan

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, 37,21 euroa päivässä vuonna 2023. Avustus on veronalaista tuloa.

 

Voit saada liikkuvuusavustukseen lapsikorotuksen. Sen suuruus on vuonna 2023 yhdestä alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta 7,01 euroa, kahdesta lapsesta 10,29 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 13,26 euroa päivässä.

 

Jos työmatkasi tai matkasi koulutuspaikkaan on yhteen suuntaan yli 200 kilometriä, liikkuvuusavustus voidaan maksaa korotettuna. Korotusosa on 5,08 euroa päivässä vuonna 2023.


Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Hae liikkuvuusavustusta toimittamalla liikkuvuusavustushakemus meille viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn tai koulutuksen alkamisesta. Täytetyn lomakkeen voit toimittaa eAsioinnin kautta liitteenä tai postitse.

 

Liitä mukaan tarvittavat liitteet, kuten työsopimus. Lomake liikkuvuusavustuksen hakemista varten

 

Työsuhteen tiedot

Täytä hakulomakkeelle tiedot työstä, jonka aloitat. Työnantaja- ja työsuhdetiedoista selvitetään oikeutesi liikkuvuusavustukseen, joten täytä ne huolellisesti. Merkitse lomakkeelle työsuhteesi alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä. Työaikasi on etuusoikeuden kannalta ratkaiseva tieto, joten merkitse hakemukselle sopimasi työaika.

 

Toimita hakemuksen liitteeksi työsopimus. Voit toimittaa työsopimuksen myös jälkikäteen, kun olet sen saanut. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisena, voit toimittaa myös muun selvityksen työsuhteen tiedoista.

 

Työmatka

Sinulta pyydetään selvitystä työmatkan kestosta. Täytä tiedot työmatkan kestosta keskimäärin yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa sää- ja muissa oloissa. Jos sinulla ei ole omaa autoa käytössä, selvitä matkan kesto julkisilla kulkuvälineillä mahdollisine vaihtoaikoineen. Ilmoita vain työmatkaan kuluva aika, esimerkiksi lasten vieminen hoitopaikkaan ei kuulu työmatkaan.

 

Sosiaalietuudet

Ilmoita hakemuksella myös saamistasi muista sosiaalietuuksista. Esimerkiksi sairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke ja vanhempainraha estävät liikkuvuusavustuksen maksamisen samalle ajalle.


Hakemuksen toimittaminen

Täytä, tulosta ja allekirjoita hakulomake ja toimita se meille joko liitteenä eAsioinnin kautta (valitse asiakirjalajiksi liikkuvuusavustushakemus) tai postitse.


Muutoksista ilmoittaminen

Samalla lomakkeella voit ilmoittaa myöhemmin työsuhteeseen tulevista muutoksista.

Ilmoitettavia muutoksia voivat olla esimerkiksi

 • työsuhteen päättymispäivän muutos
 • lomautus tai
 • työnteon muu keskeytyminen

Työsuhteesi piteneminen tai muuttuminen toistaiseksi voimassaolevaksi työsuhteen aikana ei pidennä maksujakson kestoa.


Liikkuvuusavustuksen maksaminen

Liikkuvuusavustusta maksetaan 30, 45 tai 60 päivän jaksolta, enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta maksetaan työpäiviltä. Avustuksessa ei ole omavastuuaikaa, vaan sitä maksetaan sen perusteena olevan työsuhteen alkamisesta lukien.

 

Liikkuvuusavustus maksetaan sinulle jälkikäteen neljän viikon jaksoissa aina keskiviikkoisin. Ensimmäisen maksun voit kuitenkin saada jo kahden viikon ajalta. Seuraavat maksut maksetaan vähintään kuukauden välein. Liikkuvuusavustus maksetaan koko avustusjakson ajalta yhden hakemuksen perusteella.

 

Liikkuvuusavustuksen maksamisesta annetaan sinulle ensimmäisen maksun yhteydessä päätös.


Liikkuvuusavustuksen verotus

Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakonpidätystä korotetaan vähintään 25 prosenttiin. Etuutta varten annetun verokortin pidätysprosenttia ei koroteta.