A-kassan logo, vihreä

Detaljerade instruktioner

Sidans innehåll

Oikopolut

Rörlighetsunderstöd

Oikopolut

Anvisning för ansökan om rörlighetsunderstöd

Syftet med rörlighetsunderstödet är att uppmuntra människor att ta emot arbete som ligger längre bort från hemmet. Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flytt om du får ett jobb eller en utbildningsplats som krävs för ett jobb och arbetsresan är lång. Rörlighetsunderstöd kan också betalas ut för anställning utomlands.

Du har rätt till rörlighetsunderstöd om

 • du har fått arbetslöshetsförmån precis innan du börjar arbeta eller utbilda dig,
 • din pendling i början av arbetet är mer än tre timmar om dagen vid heltidsarbete och mer än två timmar om dagen vid deltidsarbete (tur och retur med bytetider),
 • det arbete du får kommer att pågå i minst två månader, och

Har jag rätt till rörlighetsunderstöd?

Du kan ha rätt till rörlighetsunderstöd om du som arbetslös accepterar ett heltidsarbete med en tur och retur-pendling på mer än tre timmar eller ett deltidsarbete med en tur och retur-pendling på mer än två timmar. Rörlighetsunderstöd kan också betalas om du påbörjar en utbildning som är en förutsättning för att ingå ett anställningsförhållande. Anställningsförhållandet måste vara i minst två månader för att du skall ha rätt till rörlighetsunderstöd.

 

Rörlighetsunderstöd betalas ut till personer som har rätt till arbetslöshetsförmån

För att beviljas rörlighetsunderstöd måste du ha fått arbetslöshetsförmån omedelbart innan anställningsförhållandet eller utbildningen inleds. Rörlighetsunderstöd kan också betalas ut om du inte har fått arbetslöshetsförmån innan anställningsförhållandet inleds av något av följande skäl:

 • tidsfrist utan ersättning, dvs. karens
 • en begränsning av yrkesutbildningen för en person under 25 år.
 • skyldighet att vara i arbete

 

Rörlighetsunderstödet motsvarar grunddagpenningen. Du kan få ett barntillägg till rörlighetsunderstödet om resan är särskilt lång.

 

Pendlingstid

 

Din pendlingstid ska i början av arbetet vara mer än tre timmar om dagen vid heltidsarbete och mer än två timmar om dagen vid deltidsarbete,

En arbetsresa är den tid det tar att resa från bostaden till arbetsplatsen. Resans längd uppskattas i enlighet med allmänna trafikleder under normala väderförhållanden. Om du inte har en bil till ditt förfogande kommer en resa med kollektivtrafik med bytestider och väntetider att beaktas som restid. Restiden uppskattas enligt det snabbaste tillgängliga transportmedlet.

Om din restid förkortas senare i anställningsförhållandet påverkar detta inte din rätt till förmån.

Rörlighetsunderstöd kan också betalas om du efter att ha tackat ja till ett arbete flyttar närmare arbetsplatsen och pendlingen innan du flyttar skulle ha berättigat till bidrag.

Om din arbetsresa eller resa till utbildningsplatsen är mer än 200 kilometer i en riktning kan rörlighetsunderstödet höjas. Förhöjningsdelen är 5,08 euro per dag år 2023.

 

Anställningsförhållandets längd

Ditt anställningsförhållande måste vara minst två månader för att rörlighetsunderstödet ska kunna betalas ut. Rörlighetsunderstödets längd beror på anställningsförhållandets längd:

 

Minsta tidslängd för arbetet   Stödperiod Utbetalningsdagar
2 måndader 30 dagar 22-24 dagar
3 månader 45 dagar 33-35 dagar
4 månader eller tills vidare 60 dagar 44-45 dagar

 

 

Rörlighetsunderstöd betalas vid heltidsarbete för fem dagar i veckan under bidragsperioden. Perioden förlängs inte ens om understödet inte betalas ut för vissa dagar, till exempel på grund av rätt till sjukdagpenning.

 

Om du arbetar deltid betalas rörlighetsunderstöd endast under de dagar som du arbetar. Vid deltidsarbete är arbetstiden högst 80 procent av arbetstiden vid heltidsarbete.

 

Rörlighetsunderstöd betalas inte för dagar då arbete och lön har avbrutits till exempel på grund av permittering eller en orsak som kan jämföras med permittering.

 

Kan jag få rörlighetsunderstöd?

Du har rätt till rörlighetsunderstöd om

 • du har fått arbetslöshetsförmån precis innan du börjar arbeta eller utbilda dig,
 • din pendling i början av arbetet är mer än tre timmar om dagen vid heltidsarbete och mer än två timmar om dagen vid deltidsarbete,
 • det arbete du får kommer att pågå i minst två månader, och
 • du har ansökt om understöd inom tre månader från den sökta perioden.

 

Rörlighetsunderstöd betalas ut till personer som har rätt till arbetslöshetsförmån

För att beviljas rörlighetsunderstöd måste du ha fått arbetslöshetsförmån omedelbart innan anställningsförhållandet eller utbildningen inleds. Rörlighetsunderstöd kan också betalas ut om du inte har fått arbetslöshetsförmån innan anställningsförhållandet inleds av något av följande skäl:

 • tidsfrist utan ersättning, dvs. karens
 • en begränsning av yrkesutbildningen för en person under 25 år
 • skyldighet att vara i arbete
 • självrisktid för inkomstrelaterad dagpenning

 

Pendlingstid

Din pendlingstid ska i början av arbetet vara mer än tre timmar om dagen vic heltidsarbete och mer än två timmar om dagen vid deltidsarbete,

En arbetsresa är den tid det tar att resa från bostaden till arbetsplatsen. Resans längd uppskattas längs allmänna trafikleder under normala väderförhållanden. Om du inte har en bil till ditt förfogande kommer en resa med kollektivtrafik med bytestider och väntetider att beaktas som restid. Restiden uppskattas enligt det snabbaste tillgängliga transportmedlet.

Om din restid förkortas senare i anställningsförhållandet påverkar detta inte din rätt till förmån.

Rörlighetsunderstöd kan också betalas om du efter att ha tackat ja till ett arbete flyttar närmare arbetsplatsen och pendlingen innan du flyttar skulle ha berättigat till bidrag.

Om din arbetsresa eller resa till utbildningsplatsen är mer än 200 kilometer i ena riktningen kan rörlighetsunderstödet höjas. Förhöjningsdelen är 5,08 euro per dag år 2023.

 

Anställningsförhållandets längd

Ditt anställningsförhållande måste vara minst två månader för att rörlighetsunderstödet ska kunna betalas ut. Rörlighetsunderstödets längd beror på anställningsförhållandets längd:

 

Minsta tidslängd för arbetet Bidragsperiod Utbetalningsdagar
2 månader 30 dagar 22-24 dagar
3 månader 45 dagar 33-35 dagar
4 månader eller tills vidare 60 dagar 44-45 dagar

 

Rörlighetsunderstöd betalas vid heltidsarbete för fem dagar i veckan under bidragsperioden. Perioden förlängs inte ens om understödet inte betalas ut för vissa dagar, till exempel på grund av rätt till sjukdagpenning.

Om du arbetar deltid betalas rörlighetsunderstöd för de arbetade dagarna. Vid deltidsarbete är arbetstiden högst 80 procent av arbetstiden vid heltidsarbete.

Rörlighetsunderstöd betalas inte för dagar då arbete och lön har avbrutits till exempel på grund av permittering eller en orsak som kan jämföras med permittering.


Hur stort är mitt rörlighetsunderstöd?

Kort

 • Rörlighetsunderstödet motsvarar grunddagpenningen, 37,21 euro per dag
 • Du kan få ett barntillägg till rörlighetsunderstödet
 • Om din arbetsresa är mer än 200 kilometer i ena riktningen  kan rörlighetsunderstödet höjas

Rörlighetsunderstödet motsvarar grunddagpenningen, 37,21 euro per dag år 2023. Understödet är skattepliktig inkomst. .

 

Du kan få ett barntillägg till rörlighetsunderstödet. År 2023 kommer det att uppgå till 7,01 euro per dag för ett underhållsberättigat barn under 18 år, 10,29 euro för två barn och 13,26 euro per dag för tre eller fler barn.

 

Om din arbetsresa eller resa till utbildningsplatsen är mer än 200 kilometer i ena riktningen kan rörlighetsunderstödet höjas. Förhöjningsdelen är 5,08 euroa per dag år 2023.

 

 


Hur ansöker jag om rörlighetsunderstöd?

Ansök om rörlighetsunderstöd

Formulär för ansökan om rörlighetsunderstöd

Ansök om rörlighetsunderstöd genom att lämna in en ansökan om rörlighetsunderstöd till oss senast tre månader efter att arbetet eller utbildningen påbörjats. Du kan skicka in det ifyllda formuläret via e-tjänsten som bilaga eller per post.

 

Bifoga nödvändiga bilagor, till exempel ett anställningsavtal. Formulär för ansökan om rörlighetsunderstöd.

 

Uppgifter om anställningsförhållandet

Fyll i ansökningsformuläret med uppgifter om jobbet du börjar på. Arbetsgivar- och anställningsuppgifterna används för att ta reda på din rätt till rörlighetsunderstöd, så fyll i dem noggrant. På formuläret anger du startdatum för din anställning och eventuellt slutdatum. Din arbetstid är en viktig information för rätten till förmåner, så ange den arbetstid du har kommit överens om i ansökan.

Bifoga anställningsavtalet till ansökan. Du kan också lämna in anställningsavtalet i efterhand när du har fått det. Om arbetsavtalet inte har ingåtts skriftligen kan du också lämna in en annan redogörelse för uppgifterna om anställningsförhållandet.

 

Arbetsresa

Du kommer att bli ombedd att lämna information om arbetsresans längd. Fyll i information om den genomsnittliga längden på arbetsresan längs kollektivtrafikvägar vid normala väder- och andra förhållanden. Om du inte har tillgång till en egen bil, ta reda på resans längd med kollektivtrafik och möjliga bytestider. Meddela bara den tid som motsvarar pendling till jobbet, till exempel att ta barn till ett daghem är inte en del av arbetsresan.

 

Sociala förmåner

Redovisa i ansökan även övriga sociala förmåner du har fått. Till exempel sjukdagpenning, invalidpension och föräldrapenning förhindrar utbetalning av rörlighetsunderstöd för samma period.


Inlämning av ansökningsformuläret

Fyll i, skriv ut och skriv under ansökningsformuläret och skicka in det till oss antingen som bilaga via e-tjänsten (välj ansökan om rörlighetsunderstöd som dokumenttyp) eller per post.

 

 


Meddelande om ändringar

Du kan använda samma formulär för att senare meddela om ändringar i anställningsförhållandet. Ändringar som ska rapporteras kan till exempel vara:

 • ändring av slutdatum för anställningsförhållandet
 • permittering eller
 • annat avbrott i arbetet

Förlängning eller ändring av ditt anställningsförhållande till ett tillsvidareanställningsförhållande förlänger inte betalningsperiodens längd.


Utbetalning av rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd betalas för en period på 30, 45 eller 60 dagar, för högst fem kalenderdagar per vecka. Vid deltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd för arbetsdagar. Understödet har ingen självrisktid, utan betalas från början av det anställningsförhållande som det grundar sig på.

Rörlighetsunderstöd är inkomst som är föremål för källskatt. Källskatten på det skattekort som utfärdas för lönen höjs till minst 25 procent. Källskattesatsen på det skattekort som utfärdas för förmånen höjs inte.

Rörlighetsunderstödet betalas ut retroaktivt i fyraveckorsperioder på onsdagar. Du kan dock få den första betalningen redan för två veckor. Efterföljande betalningar görs minst varje månad. Rörlighetsunderstödet betalas ut för hela bidragsperioden på grundval av en enda ansökan.

Ett beslut om utbetalning av rörlighetsunderstöd ges till dig vid tidpunkten för den första utbetalningen.


Beskattning av rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd är skattepliktig inkomst. Enligt skattemyndighetens föreläggande är förskottsinnehållningsprocenten på rörlighetsunderstöd alltid minst 25, om löneinkomstskattekortets skatteprocent används vid utbetalningen av förmånen.
Om du har skaffat ändringsskattekort för förmånen, lämna in skattekortet till kassan. I detta fall levereras innehållet av förmånen enligt de procentsatser som anges i ändringsskattekortet.