A-kassan logo, vihreä

Aktuella nyheter

Läs även dessa

Kuvitustkuva_A-kassan logo ja kolikkopino
Regeringsprogrammets reformer för utkomstskyddet för arbetslösa

Inkomstrelaterad dagpenning, Lagreform, Nyheter

20.6.2024

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering offentliggjordes 16.6.2023 och det innehöll också många ändringar i inkomsttryggheten. Lagen ändras inte omedelbart, och ändringarna kräver lagberedning innan de träder i kraft. Alla riktlinjer som nu angetts kommer inte nödvändigtvis att genomföras så som de nu lyder i regeringsprogrammet.

 

Lagändringar i den ordning de träder i kraft 2024:

Ändringar som träder i kraft den 1 januari 2024:

 • Självrisktiden förlängs till sju dagar (riksdagen har godkänt ändringen)
 • Semesterersättningen ska periodiseras (riksdagen har godkänt ändringen)
 • Det blir ingen indexhöjning för arbetslöshetsförsäkringen 2024-2027 (riksdagen har godkänt ändringen)
 • Den ytterligare höjning av barntillägget till arbetslöshetsförsäkringen som gällde 2023 tas bort (riksdagen har godkänt ändringen)

 

Ändringar som träder i kraft den 1 april 2024:

 • Barnförhöjningen avskaffas (riksdagen har godkänt ändringen)
 • Det skyddade beloppet slopas (riksdagen har godkänt ändringen)

 

Ändringar som träder i kraft den 1 augusti 2024:

 • Slut på systemet med alterneringsledighet (riksdagen har godkänt ändringen)

 

Ändringar som träder i kraft den 2 september 2024:

 • Arbetsvillkoret bestäms enligt inkomsten i euro (riksdagen har godkänt ändringen)
 • Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader (riksdagen har godkänt ändringen)
 • Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen graderas (riksdagen har godkänt ändringen)
 • Att arbeta med lönesubvention ger dig inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning (riksdagen har godkänt ändringen)
 • De åldersbundna undantagsbestämmelserna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas (riksdagen har godkänt ändringen)

 

Regeringsprogrammets riktlinjer för inkomsttrygghet 

Du hittar mer detaljerad information om de planerade förändringarna i länken för varje punkt.

 

1. Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen graderas

 

2. Barnförhöjningen avskaffas

 

3. Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader

 

4. Arbetsvillkoret bestäms enligt inkomsten i euro

 

5. Antalet självriskdagar ökas till sju

 

6. Periodiseringen av semesterersättning återinförs

 

7. Det skyddade beloppet för deltidsanställda slopas

 

8. De åldersbundna undantagsbestämmelserna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas

 

9. Utredning om utvecklingen av inkomsttryggheten

 

10. Systemet med alterneringsledighet slopas

 

11. Eventuell kombinationsförsäkring

 

12. Arbetslöshetskassorna ges möjlighet att erbjuda sina kunder arbetskraftsservice

 

13. Arbetsvillkoret i lönesubventionerat arbete

 

14. Arbetslöshetsskyddets förhöjningsdel avskaffas i början av år 2025

 

Alla riktlinjer som nu angetts kommer inte nödvändigtvis att genomföras så som de nu lyder i regeringsprogrammet. Ändringarna träder i kraft tidigast 2024 och vi informerar om dem så fort vi får mer information.