A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Kuvitustkuva_A-kassan logo ja kolikkopino
Hallitusohjelman uudistukset työttömyysturvaan (päivittyvä artikkeli)

Ansiopäiväraha, Lakiuudistus, Uutiset

15.5.2024

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma julkaistiin 16.6.2023 ja se sisälsi paljon muutoksia myös ansioturvaan. Muutokset vaativat vielä lainvalmistelun ennen voimaantuloaan. Kaikki nyt kirjatut linjaukset eivät välttämättä toteudu sellaisenaan, kuin ne on nyt hallitusohjelmaan kirjattu. Osasta työttömyysturvalain muutoksia on julkaistu hallituksen esityksen luonnos. Osasta ei vielä ole saatavilla tarkempia tietoja. Näiden muutosten kohdalla tiedot perustuvat pääosin hallitusohjelmaan.

 

Työttömyysturvan lakimuutokset 2024 voimaantulon mukaisessa järjestyksessä:Kuvituskuva, talous

1.1.2024 voimaan tulevat muutokset:

 • Omavastuuaika pitenee seitsemään päivään (eduskunta on hyväksynyt muutoksen)
 • Lomakorvaus jaksotetaan (eduskunta on hyväksynyt muutoksen)
 • Työttömyysetuuksiin ei tehdä indeksikorotusta 2024–2027 (eduskunta on hyväksynyt muutoksen)
 • Lisäksi vuonna 2023 voimassa ollut ylimääräinen lapsikorotuksen osa poistuu (eduskunta on hyväksynyt muutoksen)

 

1.4.2024 voimaan tulevat muutokset:

 • Lapsikorotukset poistetaan (eduskunta on hyväksynyt muutoksen)
 • Sovitellun päivärahan suojaosa poistuu (eduskunta on hyväksynyt muutoksen)

 

1.8.2024 voimaan tulevat muutokset

 • Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan (eduskunta on hyväksynyt muutoksen)

 

2.9.2024 voimaan tulevat muutokset:

 • Työssäoloehto euroistetaan (eduskunta on hyväksynyt muutoksen)
 • Työssäoloehto pidennetään 12 kuukauteen (eduskunta on hyväksynyt muutoksen)
 • Ansiopäivärahan määrä porrastetaan (muutos on eduskunnan käsittelyssä)
 • Työskentely palkkatuella ei kerrytä oikeutta ansiopäivärahaan (muutos on eduskunnan käsittelyssä)
 • Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan (muutos on eduskunnan käsittelyssä)

 

Hallitusohjelman kirjaukset ansioturvasta

Löydät tarkemmat tiedot suunnitelluista muutoksista kunkin kohdan linkistä.

1. Ansiopäivärahan määrä porrastetaan

2. Lapsikorotukset poistetaan

3. Työssäoloehtoa pidennetään 12 kuukauteen

4. Työssäoloehto euroistetaan

5. Omavastuupäivien määrää lisätään seitsemään päivään

6. Lomakorvauksen jaksotus otetaan uudelleen käyttöön

7. Osa-aikatyötä tekevän suojaosa poistetaan

8. Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan

9. Selvitys ansioturvan kehittämisestä

10. Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan

11. Mahdollinen yhdistelmävakuutus

12. Työttömyyskassoille annetaan mahdollisuus tarjota asiakkailleen työllistymispalveluita

13. Työssäoloehto palkkatuetusta työstä

14. Työttömyysturvan korotusosa poistuu vuoden 2025 alussa

Lue myös:

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta löytyy myös päivittyvä sivu lakimuutoksille. 

TYJ: Hallitusohjelmassa sovitut työttömyysturvan leikkaukset vaikuttavat laajasti ansiosidonnaisen saajiin

Miten suunnitellut leikkaukset vaikuttaisivat ansiopäivärahan määrään