A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Kuvitustkuva_A-kassan logo ja kolikkopino
Hallitusohjelman uudistukset työttömyysturvaan (päivittyvä artikkeli)

Ansiopäiväraha, Lakiuudistus, Uutiset

18.2.2024

Pääministeri Petteri Orpon uusi hallitusohjelma julkaistiin 16.6.2023 ja se sisälsi odotetusti paljon muutoksia myös ansioturvaan. Laki ei muutu heti ja muutokset vaativat vielä lainvalmistelun ennen voimaantuloaan. Kaikki nyt kirjatut linjaukset eivät välttämättä toteudu sellaisenaan, kuin ne on nyt hallitusohjelmaan kirjattu. Osasta työttömyysturvalain muutoksia on julkaistu hallituksen esityksen luonnos. Osasta ei vielä ole saatavilla tarkempia tietoja. Näiden muutosten kohdalla tiedot perustuvat pääosin hallitusohjelmaan.

 

Esitys on osa valtion vuoden 2024 talousarvioesitystä ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Muutosten soveltaminen alkaisi porrastetusti. Voimaantulosta alkaen sovellettaisiin omavastuuajan pidentämistä ja lomakorvauksen vaikutusta koskevia muutoksia. Huhtikuun alusta lukien sovellettaisiin lapsikorotuksen poistoa ja sovittelun suojaosan poistoa koskevia muutoksia. Työssäoloehtoa koskevia muutoksia sovellettaisiin 2.9.2024. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja työttömyysturvalain muutoksista.

 

Vahvistetut muutokset:

Tammikuussa voimaantulevat muutokset:

  • Omavastuuaikaa pitenee
  • Jatkossa lomakorvaus jaksotetaan
  • Työttömyysturvaan ei tehdä indeksikorotusta 2024-2027
  • Lisäksi vuonna 2023 voimassa ollut ylimääräinen lapsikorotuksen osa poistuu

 

Huhtikuussa voimaantulevat muutokset:

  • Sovitellun päivärahan suojaosa poistuu
  • Lapsikorotukset poistetaan kokonaan

 

Syyskuussa voimaantulevat muutokset:

  • Työssäoloehto euroistetaan
  • Työssäoloehto pidennetään 12 kuukauteen

 

Hallitusohjelman kirjaukset ansioturvasta

Löydät tarkemmat tiedot suunnitelluista muutoksista kunkin kohdan linkistä.

 

1. Ansiopäivärahan määrä porrastetaan

 

2. Lapsikorotukset poistetaan

 

3. Työssäoloehtoa pidennetään 12 kuukauteen

 

4. Työssäoloehto euroistetaan

 

5. Omavastuupäivien määrää lisätään seitsemään päivään

 

6. Lomakorvauksen jaksotus otetaan uudelleen käyttöön

 

7. Osa-aikatyötä tekevän suojaosa poistetaan

 

8. Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan

 

9. Selvitys ansioturvan kehittämisestä

 

10. Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan

 

11. Mahdollinen yhdistelmävakuutus

 

12. Työttömyyskassoille annetaan mahdollisuus tarjota asiakkailleen työvoimapalveluita

 

13. Työssäoloehto palkkatuetusta työstä

 

Lue myös:

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta löytyy myös päivittyvä sivu lakimuutoksille. 

TYJ: Hallitusohjelmassa sovitut työttömyysturvan leikkaukset vaikuttavat laajasti ansiosidonnaisen saajiin

Miten suunnitellut leikkaukset vaikuttaisivat ansiopäivärahan määrään