A-kassan logo, vihreä

Mitä teen, jos olen lomautettu?

Syventävät ohjeet

Jouduitko lomautetuksi?

Lomautus on työnantajan suorittama sopimukseen perustuva työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työnteon ja palkanmaksun keskeyttäminen voi tapahtua joko osittain tai kokoaikaisesti. Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, josta käyvät ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto.

Hae ansiopäivärahaa lomautuksen ajalle

Voit hakea ansiopäivärahaa A-kassasta, jos olet jäsenemme ja jäänyt lomautetuksi.

Jos olet jäänyt lomautetuksi:

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

2. Täytä päivärahahakemus A-kassan eAsioinnissa

3. Lisää liitteet hakemukseen

4. Lähetä hakemus hakemusjakson päätyttyä

5. Toimita puuttuvat tiedot

6. Ilmoita muutoksista

Muistettavia aikamääreitä:

Ansiopäivärahan hakemiseen liittyviä tärkeitä aikamääreitä. Infograafi.

Lue myös:
Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahaan?

Yleistä ansiopäivärahasta

 

Syventävät ohjeet