A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Lomautus

Oikopolut

Lomautus on työnantajan suorittama sopimukseen perustuva työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työnteon ja palkanmaksun keskeyttäminen voi tapahtua joko osittain tai kokoaikaisesti. Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, josta käyvät ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto.

Hae ansiopäivärahaa lomautuksen ajalle

Voit hakea ansiopäivärahaa A-kassasta, jos olet jäsenemme ja jäänyt lomautetuksi.

Jos olet jäänyt lomautetuksi:

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

2. Täytä päivärahahakemus A-kassan eAsioinnissa

3. Lisää liitteet hakemukseen

4. Lähetä hakemus hakemusjakson päätyttyä

5. Toimita puuttuvat tiedot

6. Ilmoita muutoksista

 

Hakemuksen käsittelytilanne näkyy eAsioinnin etusivulla ja Tilannetiedot-välilehdellä. Käsittelytilannetta voit seurata täältä. 

Muistettavia aikamääreitä:

Ansiopäivärahan hakemiseen liittyviä tärkeitä aikamääreitä. Infograafi.

Lue myös:
Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahaan?

Yleistä ansiopäivärahasta

 

Tarkemmat toimintaohjeet lomautustilanteeseen

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

 • Voit ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi jo ennen lomautuksen alkua tai viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.
 • Työnhaku on voimassa ilmoittautumispäivästä lähtien.
 • Työnhaun voit käynnistää TE-palveluiden Oma asioinnissa verkkopankkitunnustesi avulla.
 • Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston kanssa sovittavalla tavalla koko lomautuksen ajan.
 • Jos lomautuksesi on toteutettu useammassa jaksossa tai saat uuden lomautusilmoituksen, muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi jokaiselle lomautusjaksolle erikseen.

2. Täytä päivärahahakemus A-kassan eAsioinnissa

 • Ensihakemuksen voit täyttää kahdelta täydeltä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin.
 • Jos lomautuksesi alkaa keskellä viikkoa, täytä hakemus kyseisen viikon loppuun ja lisäksi yhdeltä täydeltä kalenteriviikolta.
 • Täytä jatkohakemus jälkikäteen neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukauden jaksoissa.
 • Jos teet lomautuksen aikana osa-aikatyötä, jossa on kuukausipalkka, hae päivärahaa kalenterikuukaudelta. Lue lisää ansiopäivärahan hakemisesta osa-aikatöiden aikana täältä.
 • Voit myös täyttää paperihakemuksen, jonka löydät täältä [LINKKI Oppaat ja lomakkeet -sivulle]

 

3. Lisää liitteet hakemukseen

Liitä hakemukseesi käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä pikaisesti meille. Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, vaan niistä riittää kopiot. Hyväksymme myös esimerkiksi kännykällä otetun kuvan liitteestä, kunhan saamme siitä selvää.

 

Lähetä liitteet meille heti, kun ne saat. eAsioinnin kautta lähetetyt liitteet saapuvat meille välittömästi. Käsittelijämme on yhteydessä sinuun, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelyä varten.

 

Lähetä ensimmäisen hakemuksesi liitteenä

 

Lomautusilmoitus

Toimita lomautuksen alkaessa lomautusilmoitus hakemuksen liitteenä.

 

Lisäksi tarvittaessa

Verokortti

Saamme verokortin tiedot suoraan verottajalta. Suosittelemme hakemaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan sen tietojen mukaisesti. Jos käytät palkkaverokorttia etuutta hakiessasi, ennakonpidätys on aina vähintään 25 prosenttia. Muutosverokortin etuutta varten voit tilata Verohallinnon OmaVero -palvelusta. OmaVeroa -palvelussa voit lähettää muutosverokortin sähköisesti suoraan meille valitsemalla etuuden maksajaksi Avoimen työttömyyskassan.

 

Henkilökohtainen verotuspäätös

Jos sinulla on yritystoimintaa, toimita meille henkilökohtainen verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Toimita myös verotuspäätöksen erittelyosa, jos olet osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä. Jos olet osakas kuolinpesässä, toimita henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös kuolinpesän verotuspäätös.

 

Sosiaalietuudet

Jos saat päivärahan määrään vaikuttavaa sosiaalietuutta (esimerkiksi kotihoidon tuki, osatyökyvyttömyyseläke tai osittainen hoitoraha), toimita meille etuuden myöntöpäätös. Muista ilmoittaa myös muutoksista etuuden määrässä. Jos sosiaalietuuden on myöntänyt Kela, pelkkä ilmoitus etuudesta esimerkiksi päivärahahakemuksen lisätiedoissa riittää.

 

Palkkatiedot

Sinun ei tarvitse lähettää palkkatodistusta, sillä saamme palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat kuitenkin puutteelliset, saatamme pyytää sinulta esimerkiksi palkkatodistusta tai -laskelmaa.

 

Lapsikorotus

Saamme tiedon alle 18-vuotiaista Suomessa asuvista lapsista väestötietojärjestelmästä. Merkitse hakemukseesi kuitenkin huollettavien lasten syntymäajat lapsikorotuksen maksamista varten. Ilmoita myös samassa taloudessa asuvien puolison lasten syntymäajat.

 

4. Lähetä hakemus hakemusjakson päätyttyä

 • Jos täytät hakemuksen esimerkiksi neljältä kalenteriviikolta, voit lähettää sen aikaisintaan neljännen kalenteriviikon sunnuntaina.

Esimerkki Jos haet päivärahaa neljän kalenteriviikon ajalta 5.4.-2.5.2021, voit lähettää hakemuksen kassaan aikaisintaan sunnuntaina 2.5.2021.

 • Muista, että hakemuksen on oltava meillä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lomautuksen alkamisesta. Kolmen kuukauden hakuaika koskee myös päivärahan jatkohakemuksia, lapsikorotuksen ja kulukorvauksen hakemista.
 • Paperisen hakemuslomakkeen voit lähettää osoitteeseen Avoin työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki.

 

5. Toimita puuttuvat tiedot

Käsittelijämme on yhteydessä sinuun, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelyä varten. Toimita mahdollisesti vielä puuttuvat liitteet tai pyytämämme lisäselvitykset eAsiointimme kautta.

 

6. Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa meille päivärahaoikeuteen vaikuttavista muutoksista ja muuttuneista henkilö- ja yhteystiedoistasi.


Päivärahaan vaikuttavat muutokset

Ilmoita meille pikaisesti päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten. Muutokset voit ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osan tiedoista voit ilmoittaa myös soittamalla palvelunumeroomme.

 

Kotihoidon tuki

Jos sinulle tai puolisollesi maksetaan kotihoidon tukea, ilmoita siitä hakemuksessa. Jos puolisosi saa kotihoidon tukea, merkitse hakemukselle tarkemmat tiedot puolison mahdollisesta työssäkäynnistä ja opiskelusta sekä siitä, kuka lasta hoitaa. Ilmoita myös muutoksista kotihoidon tuessa tai tuen lakkautuksesta. Päätöksiä kotihoidon tuesta ei tarvitse lähettää meille.

 

Osatyökyvyttömyyseläke

Lähetä päätös eläkkeen myöntämisestä meille joko eAsioinnin kautta tai postitse. Uutta päätöstä vuosittain eläkkeen suuruudesta indeksitarkastuksen vuoksi sinun ei tarvitse lähettää. Saamme tiedot suoraan tulorekisteristä. Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, ei päätöstä eläkkeen myöntöpäätöstä tarvitse lähettää meille. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen.

 

Lomautuksen päättyminen

Ilmoita hakemuksellasi, jos lomautuksesi päättyy. Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, ilmoita siitä TE-toimistoon. Ilmoita työn alkamisesta myös viimeisellä päivärahahakemuksellasi.

 

Työn päättyminen

Jos lomautuksesi päättyy irtisanomiseen, toimita meille kopio irtisanomisilmoituksesta. Palkkatiedot saamme tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat kuitenkin puutteelliset, saatamme pyytää sinulta palkkatiedot työsuhteen päättymiseen asti. Ilmoita työsuhteen päättymisestä myös TE-toimistoon.

 

Vanhuuseläke tai muu etuus

Jos siirryt vanhuuseläkkeelle tai sinulle on myönnetty muu päivärahan saamisen estävä etuus, ilmoita siitä meille viimeistään viimeisen päivärahahakemuksen yhteydessä.

 

Sairastuminen

Jos sairastut ja sairautesi kestää yli kymmenen päivää, hae sairauspäivärahaa Kelasta. Ilmoita sairastumisestasi hakemuksella. Ilmoita hakemuksella myös, oletko hakenut Kelasta sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän päivää (mukaan lukien lauantait). Tapaturman tai saman sairauden sattuessa 30 päivän sisällä on omavastuuaika yksi päivä. Voimme maksaa ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta, jos olet saanut työttömyysetuutta juuri ennen sairastumistasi. Lue lisää sairastumisesta työttömyysaikana  täältä.

 

Henkilökohtaisten tietojen muutokset

 

Tilinumero

Uuden tilinumeron voit ilmoittaa eAsioinnissa, merkitä hakemukseesi tai lähettää sen kirjallisena postitse. Muuttunutta tilinumeroa et voi ilmoittaa puhelimitse.

 

Lapsitiedot

Ilmoita meille niiden alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi syntymäajat, joista haet lapsikorotusta. Lapsikorotusta voit saada enintään kolmen kuukauden ajalta takautuvasti. Samassa taloudessa asuvasta (avopuolisosi tai puolisosi) alle 18-vuotiaasta lapsesta sinulla on oikeus lapsikorotukseen muuttopäivästä lukien. Jos muutat erilleen, ilmoita siitä meille viipymättä. Lapsikorotukseen omasta huollettavasta lapsesta sinulla on oikeus, kunnes tämä täyttää 18 vuotta.

 

Yhteystiedot

Osoitteenmuutoksesta tai muuttuneesta puhelinnumerosta voit ilmoittaa meille eAsioinnissa, merkitsemällä tiedon jatkohakemuksen lisätiedot -kohtaan tai soittamalla palvelunumeroon.


Jäsenmaksujen maksaminen

Jäsenmaksujesi täytyy olla ajan tasalla, ennen kuin voimme maksaa päivärahaa. Lue lisää jäsenmaksuista. 


Ansiopäivärahaan vaikuttavat arkipyhät

Lomautusaikana ansiopäivärahan maksaminen riippuu työehtosopimuksen määräyksistä.

 • Jos päivä on työehtosopimuksessasi palkallinen arkipyhä, valitse hakemuksen päivän kohdalle arkipyhä, muussa tapauksessa voit merkitä lomautettu.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus arkipyhäpäiviltä riippuu myös työehtosopimuksesta. Voit tarkistaa työehtosopimuksen määräykset arkipyhäkorvauksista esimerkiksi ammattiliitostasi.

Lue tarkemmin aiheesta: Palkalliset poissaolot sekä arkipyhät ansiopäivärahahakemuksen täyttämisessä


Erityistilanteet lomautuksissa

Lomautukseen rinnastettavat syyt

Lomautukseen rinnastettavalla syyllä tarkoitetaan sitä, että työntekijän työntekovelvollisuus ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ovat keskeytyneet kokonaan. Syitä voivat olla esimerkiksi:

 • Tulipalo työpaikalla
 • Poikkeuksellinen luonnontapahtuma
 • Muu työsuhteen osapuolista riippumaton syy.

Lomautukseen rinnastettavan syyn soveltaminen on mahdollista myös määräaikaisissa työsuhteissa.

Esimerkki: Tulipalo työpaikalla:  Tulipalotilanteessa työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy 14 päivän jälkeen. Työntekijöitä ei tällöin tarvitse erikseen lomauttaa. Muista tässä tapauksessa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Voit olla yhteydessä TE-toimistoon jo ennen lomautuksen alkua. TE-toimistolle on hyvä mainita, että heidän kassalle toimittamassaan työvoimapoliittisessa lausunnossa on maininta lomautukseen rinnastettavasta syystä tulipalon vuoksi. Viiden päivän omavastuuajan jälkeen ansiopäivärahaa maksetaan sinulle normaalisti, kuten muutenkin lomautustilanteissa.


Päätös ja päivärahan maksaminen

Ansiopäivärahahakemusten käsittelytilanne ja maksuaikataulu

 • Saat päätöksen, kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty. Päätöksessä ilmoitetaan yleensä päivärahaoikeuden alkamisesta, päivärahan suuruudesta ja omavastuuajasta.
 • Saat myös maksuilmoituksen maksun määrästä ja maksupäivästä. Maksuilmoituksen toimitustavan voit valita eAsioinnissa, ilmoituksen voit saada esimerkiksi tekstiviestinä.