A-kassan logo, vihreä

Syventävät ohjeet

Sivun sisältö

Oikopolut

Osa-aikainen ja satunnainen työ

Oikopolut

Voit hakea soviteltua päivärahaa, jos olet osa-aikaisissa töissä tai teet satunnaisesti töitä. Katso alta tarkemmat ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen.

Osa-aikatyötä on työsuhteessa tehty työ, jossa työsopimuksessa sovittu työaika on enintään 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Satunnainen työ on enintään kaksi viikkoa (14 päivää) kestävässä kokoaikaisessa työsuhteessa tehty työ.

Osa-aikaistaminen on työnantajan yksipuoleisesti suorittama työsuhteen pysyvä osa-aikaistaminen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Osa-aikaistaminen on toteutettava irtisanomisaikaa noudattaen.

Toimi näin, jos olet osa-aikatyössä tai töissä satunnaisesti:

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

2. Täytä päivärahahakemus A-kassan eAsioinnissa

3. Lisää liitteet hakemukseen

4. Lähetä hakemus hakemusjakson päätyttyä

5. Toimita puuttuvat tiedot

6. Ilmoita muutoksista

 

Hakemuksen käsittelytilanne näkyy eAsioinnin etusivulla ja Tilannetiedot-välilehdellä. Käsittelytilannetta voit seurata täältä. 

Tarkemmat toimintaohjeet, jos olet osa-aikaisessa työssä tai teet satunnaista työtä

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

Ilmoita TE-toimistoon, jos olet aloittanut osa-aikatyön, yritystoiminnan tai teet satunnaisen työkeikan.

 

Voit hakea soviteltua päivärahaa samoin kuin ansiopäivärahaa muutenkin.

 

2. Täytä ansiopäivärahahakemus A-kassan eAsioinnissa

Hae ansiopäivärahaa eAsioinnissamme sähköisesti.

 • Täytä hakemus työn palkanmaksujakson mukaan, eli neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa.
 • Jos olet hakenut päivärahaa jo aiemmin, jatka hakemista samassa rytmissä. Muutamme hakujaksoa tarvittaessa.

 

Ilmoita hakemuksella:

 • hakujakson aikana voimassa olevat työsuhteet tai täydennä työsuhteelta puuttuvat tiedot
  • jos tieto työsuhteesta on jo saatu esim. tulorekisteristä, sitä ei tarvitse täyttää uudelleen
  • jos teet satunnaisesti keikkaa samalle työnantajalle, ei työsuhdetta tarvitse ilmoittaa jokaisen keikan ajalta erikseen
 • tehdyt työpäivät työtunteineen. Jos olet tehnyt työtä useammalla työnantajalla, erittele työt päiväkohtaisiin tietoihin
  • Yritystoiminnan tunteja ei tarvitse täyttää hakemukselle.
 • jos tulorekisterin tiedoissa on puutteita.
  • Haemme hakemustasi koskevat tiedot tulorekisteristä ja näet ne hakemusta täyttäessäsi. Voit täydentää niitä tarvittaessa.

 

3. Tarkista, että sinulla on tarvittavat liitteet päivärahahakemukseen

Liitä hakemukseesi:

 • kopio työsopimuksesta, kun olet aloittanut työsuhteen.
 • Sinun ei tarvitse lähettää palkkalaskelmaa, saamme palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat kuitenkin puutteelliset, pyydämme sinulta esimerkiksi palkkatodistusta.
 • Jos sen sijaan saat ansiotuloa yritystoiminnasta hakujakson aikana, toimita meille palkkalaskelma.

 

Voit toimittaa hakemuksen, vaikka kaikkia liitteitä ei vielä olisi saatavilla. Lähetä ne meille heti, kun ne saat.

 

4. Lähetä hakemus liitteineen hakemusjakson päätyttyä

Lähetä hakemus liitteineen eAsioinnin kautta. Hakemuksen voit lähettää hakemusjakson päätyttyä.

 

Paperisen hakemuslomakkeen voit lähettää osoitteeseen:

Avoin työttömyyskassa

PL 116

00531 Helsinki

 

Muista, että hakemuksen tulee olla saapunut meille viimeistään kolmen kuukauden sisällä ensimmäisestä haettavasta päivästä lukien.

 

5. Toimita pyydetyt lisäselvitykset ja puuttuvat liitteet

Käsittelijämme on yhteydessä sinuun, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksesi käsittelyä varten. Toimita mahdollisesti vielä puuttuvat liitteet tai pyytämämme lisäselvitykset eAsiointimme kautta.

 

6. Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa meille päivärahaoikeuteen vaikuttavista muutoksista ja muuttuneista henkilö- ja yhteystiedoistasi eAsioinnin kautta.

Päivärahaan vaikuttavat muutokset

Ilmoita meille pikaisesti päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten. Muutokset voit ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osan tiedoista voit ilmoittaa myös soittamalla palvelunumeroomme.

Kotihoidon tuki

Jos sinulle tai puolisollesi maksetaan kotihoidon tukea, ilmoita siitä hakemuksessa. Jos puolisosi saa kotihoidon tukea, merkitse hakemukselle tarkemmat tiedot puolison mahdollisesta työssäkäynnistä ja opiskelusta sekä siitä, kuka lasta hoitaa. Ilmoita myös muutoksista kotihoidon tuessa tai tuen lakkautuksesta. Päätöksiä kotihoidon tuesta ei tarvitse lähettää meille.

 

Työn päättyminen

Jos työsuhteesi päättyy, ilmoita siitä päivärahahakemuksellasi sekä TE-toimistoon.

 

Työttömyyden päättyminen

Ilmoita hakemuksellasi, jos et enää hae jatkossa päivärahaa. Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, ilmoita siitä TE-toimistoon. Ilmoita työn alkamisesta myös viimeisellä päivärahahakemuksellasi.

 

Vanhuuseläke tai muu etuus

Jos siirryt vanhuuseläkkeelle tai sinulle on myönnetty muu päivärahan saamisen estävä etuus, ilmoita siitä meille viimeistään viimeisen päivärahahakemuksen yhteydessä. Voit halutessasi siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyäsi, jos sinulle on maksettu päivärahaa lisäpäiviltä.

Tarvitset kassalta todistuksen maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Pyydä todistusta, kun olet hakemassa eläkettä edeltävältä kuulta päivärahaa. Emme voi kirjoittaa todistusta aikaisemmin, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Osatyökyvyttömyyseläke

Lähetä päätös eläkkeen myöntämisestä meille joko eAsioinnin kautta tai postitse. Uutta päätöstä vuosittain eläkkeen suuruudesta indeksitarkastuksen vuoksi sinun ei tarvitse lähettää. Saamme tiedot suoraan tulorekisteristä. Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, ei eläkkeen myöntöpäätöstä tarvitse lähettää meille. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen.

Sairastuminen

Jos sairastut ja sairautesi kestää yli kymmenen päivää, hae sairauspäivärahaa Kelasta. Ilmoita sairastumisestasi hakemuksella. Ilmoita hakemuksella myös, oletko hakenut Kelasta sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän päivää (mukaan lukien lauantait). Tapaturman tai saman sairauden sattuessa 30 päivän sisällä on omavastuuaika yksi päivä.

 

Voimme maksaa ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta, jos olet saanut työttömyysetuutta juuri ennen sairastumistasi. Lue lisää sairastumisesta työttömyysaikana täältä.

 

Henkilökohtaisten tietojen muutokset

Tilinumero
Uuden tilinumeron voit ilmoittaa eAsioinnissa, merkitä hakemukseesi tai lähettää sen kirjallisena postitse. Muuttunutta tilinumeroa et voi ilmoittaa puhelimitse.

Lapsitiedot

Ilmoita meille niiden alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi syntymäajat, joista haet lapsikorotusta. Lapsikorotusta voit saada enintään kolmen kuukauden ajalta takautuvasti. Samassa taloudessa asuvasta (avopuolisosi tai puolisosi) alle 18-vuotiaasta lapsesta sinulla on oikeus lapsikorotukseen muuttopäivästä lukien. Jos muutat erilleen, ilmoita siitä meille viipymättä. Lapsikorotukseen omasta huollettavasta lapsesta sinulla on oikeus, kunnes tämä täyttää 18 vuotta.

Yhteystiedot

Osoitteenmuutoksesta tai muuttuneesta puhelinnumerosta voit ilmoittaa meille eAsioinnissa, merkitsemällä tiedon jatkohakemuksen lisätiedot -kohtaan tai soittamalla palvelunumeroon.


Milloin voit saada soviteltua päivärahaa?

Voit saada soviteltua päivärahaa, jos:

 • olet osa-aikaisesti työssä ja työaikasi on enintään 80 % kokoaikatyön työajasta
 • päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen vuoksi
 • olet enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä
 • olet sivutoiminen yrittäjä tai työllistyt omassa työssä
 • olet päätoiminen yrittäjä enintään kaksi viikkoa.

Sovitellun päivärahan määrä

Työajan vaikutus päivärahaan

Voit saada soviteltua päivärahaa, jos työaikasi on enintään 80 prosenttia kokoaikatyön työajasta:

 • osa-aikatyössä tai enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä hakujakson aikana maksettuja työtunteja verrataan kokoaikatyön tunteihin. Maksettuja tunteja verrataan palkanmaksurytmistä riippuen neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden kokoaikatyön työaikaan.
 • lomautuksen vuoksi lyhennettyä työpäivää tehdessä toteutunutta työaikaa verrataan kalenteriviikoittain kokoaikatyön tunteihin.
 • yritystoiminnassa tehdyillä tunneilla ei ole merkitystä eikä tunteja tarvitse ilmoittaa.

Työaika huomioidaan palkan maksuajankohdan perusteella.

Esimerkki: Aloitat osa-aikaisen työn heinäkuussa. Palkka maksetaan sinulle 15.8.2022. Kokoaikaisen työntekijän työaika alalla on 40 tuntia viikossa. 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta on 137,60 tuntia kalenterikuukauden aikana. Olet tehnyt heinäkuussa töitä 140 tuntia, eli työaikasi ylittyy. Elokuun hakemuksesi ajalta 1. – 31.8.2022 hylätään heinäkuussa tehtyjen tuntien perusteella. Heinäkuun hakemukselta sinulle maksetaan täyttä päivärahaa, jos et ole saanut palkkatuloa heinäkuun aikana.

Huom!

Saat täyttä päivärahaa työttömiltä päiviltä, jos

 • viikoittaista työaikaasi on lyhennetty lomautuksen vuoksi.

Soviteltua päivärahaa saat, jos

 • viikoittaista työaikaasi on lyhennetty lomautuksen vuoksi ja saat lisäksi tuloa osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai yritystoiminnasta.

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä

Työstä saamasi palkka ja soviteltu päiväraha yhteensä voivat olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruiset silloin, kun soviteltavat tulot ylittävät hakujaksolla suojaosan.

 • Jos soviteltavat tulot hakujaksolla jäävät alle suojaosan, ei ansaittu työtulo vaikuta päivärahaan.
 • Jos tulot yhteensä ylittäisivät päivärahan perusteena olevan palkan, päivärahaa maksetaan sen verran, että tulo on yhteensä päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

 

Suuntaa antavan arvion sovitellun päivärahan määrästä voit laskea päivärahalaskurilla.

Täyden päivärahan ja sovitellun päivärahan suuruus vaikuttavat siihen, miten enimmäisaika soviteltua päivärahaa maksettaessa kertyy.


 

Enimmäisajan kertyminen

Soviteltu päiväraha kerryttää ansiopäivärahan 300–500 päivän enimmäisaikaa hitaammin kuin täyden päivärahan suuruisena maksetut päivät.

 

Kun saat soviteltua päivärahaa, laskuriin kertyy päiviä maksetun määrän mukaan. Kun soviteltua päivärahaa on maksettu täyden päivärahan suuruinen määrä, kertyy laskuriin yksi päivä.

Esimerkki: Jos täysi päivärahasi on 40 euroa päivässä ja soviteltu päiväraha 33,70 euroa päivässä, kertyy enimmäisajan laskuriin päiviä neljän kalenteriviikon hakemuksesta (20 päivää x 33,70 €): 40,00 = 16,85 eli 17 päivää. Enimmäismaksuaikaa laskettaessa muunnetaan soviteltuna päivärahana maksettu määrä täysiksi ansiopäivärahapäiviksi.


 

Sovittelussa huomioitavat tulot

Ansiopäivärahan määrä

Voit lukea tarkemmin ansiopäivärahan määrästä täältä.

Ansiopäivärahan sovittelussa huomioidaan seuraavat tulot:

 • työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset kuten esimerkiksi iltalisä, ylityökorvaus, varallaolo- ja päivystyskorvaus ja verollinen luontois- tai henkilökuntaetu
  lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka
 • irtisanomisajan palkka siltä osin kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantiemi
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen
 • työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verolliselta osin
  immateriaalioikeuteen perustuva korvaus; ei kuitenkaan tekijänoikeuskorvaus
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa
  palveluraha
 • yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettua
 • metsätalouden puhdasta tuloa
 • osinkotulojen ansiotulo-osa
 • peitellyn osingon ansiotulo-osa
 • työaikapankista nostettu rahakorvaus
 • tuloverolaissa tarkoitettu työpanokseen perustuva osinko
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo