A-kassan logo, vihreä

Vad gör jag, om jag är permitterad?

Detaljerade instruktioner

Har du blivit permitterad?

Vid permittering, baserat på kontraktet, avbryter arbetsgivaren tillfälligt arbete och löneutbetalning av produktions- och ekonomiska skäl. Avbrytning av arbete och löneutbetalning kan vara antingen deltid eller heltid. På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren ge ett skriftligt intyg om permitteringen, som åtminstone anger orsaken till permitteringen, starttidpunkten och dess varaktighet eller beräknade varaktighet.

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsperioden

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan om du är en vår medlem och har blivit permitterad.

Om du har blivit permitterad:

1. Anmäl dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande

2. Fyll i en ansökan om dagpenning i A-kassans E-tjänst

3. Lägg till bilagor i din ansökan

4. Skicka ansökan efter att ansökningsperioden gått ut

5. Lämna in uppgifter som saknas

6. Meddela oss om ändringar

Tidsfrister att tänka på

Viktiga tidsfrister vid ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Infografik.

Läs också Hur påverkar olika permitteringssätt dagpenningen?


Detaljerade instruktioner