A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Kesätyöntekijä, muista työttömyysturva: Voit liittyä kassaan jo 18-vuotiaana!

Uutiset

15.7.2024

Kesä on koittanut ja monet koululaiset ja opiskelijat ovat aloittaneet määräaikaiset kesätyöt. Kesätyö tarjoaa nuorille arvokasta työkokemusta, rahantuloa ja mielekästä tekemistä, ja voi toimia ponnahduslautana tulevalle työuralle. Tulevaisuutta ajatellen on hyvä huolehtia myös työttömyysturva-asiat kuntoon, vaikka työttömäksi jääminen ei ensimmäisenä mielessä olisikaan uuteen työhön astuessa.

 

Kesätyö on pääsääntöisesti koululaisten tai opiskelijoiden loma-ajallaan tekemää määräaikaista työtä. Kesätyötä ei ole laissa erikseen määritelty, mutta nuoria työntekijöitä koskevassa lainsäädännössä viitataan tällaiseen nuorten loma-aikana tekemään työhön. Normaali työlainsäädäntö koskee siis myös kesätyötä.

 

Jo 18-vuotiaana voi liittyä työttömyyskassaan

A-kassa, kuvituskuva
Liity ajoissa A-kassaan

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen varsinainen palkkatyö. Usein tämä työrupeama kestää vain muutaman kuukauden ja päättyy, kun opiskelut jatkuvat syksyllä. Työn määräaikaisuus ja lyhytkestoisuus saattavat luoda mielikuvan, että työttömyyttä ja työttömyysturvaa ei tarvitse vielä miettiä. Kuitenkin, jos olet jo täyttänyt 18 vuotta, kesätyö on erinomainen tilaisuus liittyä työttömyyskassaan. Työttömyyskassan jäsenenä voit alkaa kerryttää oikeutta ansiopäivärahaan. Vain kassan jäsenenä voit saada ansiopäivärahaa ja muita kassan maksamia etuuksia. Työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha on Kelan peruspäivärahaa suurempi.

 

Oikeus ansiopäivärahaan syntyy, kun on ollut työttömyyskassan jäsen tarpeeksi kauan ja tehnyt tarvittavan määrän palkkatöitä eli jäsenyys- ja työssäoloehto on täyttynyt.

 

Jäsenyysehto 1.9.2024 saakka:

  • Vähintään 26 viikkoa työttömyyskassan jäsenyyttä ennen työttömyyttä
  • Jäsenyys on voimassa
Jäsenyysehto 2.9.2024 alkaen:

  • Vähintään 12 kuukautta työttömyyskassan jäsenyyttä ennen työttömyyttä
  • Jäsenyys on voimassa
Työssäoloehto 1.9.2024 saakka:

  • Vähintään 26 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä edeltäneen 28 kuukauden aikana
Työssäoloehto 2.9.2024 alkaen:

  • Vähintään 12 kuukautena on maksettu työssäoloehtoon luettavaa palkkatuloa 930 euroa/kk edeltäneen 28 kuukauden aikana (ei lomarahaa tai lomakorvausta)

 

Liittyessäsi työttömyyskassaan sinun tulee olla työssä, eli työttömänä et voi liittyä jäseneksi. Ansiopäivärahaa voi hakea esimerkiksi silloin, kun opintojen päätyttyä ei heti löydä työtä, mutta on ehtinyt kerryttää työssäoloehdon täyteen aiemmilla kesätöillä.

 

Ansiopäivärahasta selkeää etua

Ansiopäiväraha on Kelan maksamaa peruspäivärahaa suurempi. Esimerkiksi, jos ennen työttömyyttä ansaitsi 2500 euroa kuukaudessa, ansiopäiväraha olisi noin 1520 euroa kuukaudessa ensimmäisen 40 päivän ajan, kun työssäoloehto on täyttynyt 2.9.2024 jälkeen. Vastaavasti Kelan peruspäiväraha olisi noin 800 euroa kuukaudessa, eli noin 700 euroa vähemmän.

A-kassa, kuvituskuva jossa nainen katsoo puhlintaan iloiten

 

Monet A-kassan jäsenistä kuuluvat työttömyyskassan lisäksi myös oman alansa ammattiliittoon. Työttömyyskassa tarjoaa turvaa työttömyyden varalle, kun taas ammattiliitto suojaa työsuhteen aikana ja neuvottelee esimerkiksi työehtosopimuksista ja auttaa, jos työnantajan kanssa tulee työsuhteeseen tai palkanmaksuun liittyviä erimielisyyksiä. Useiden ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenyyden

 

A-kassa on Suomen kolmanneksi suurin kaikille palkansaajille avoin, yleinen, monialainen työttömyyskassa.

 

Lue lisää jäsenyydestä