A-kassan logo, vihreä

Ansiosidonnainen päiväraha

Syventävät ohjeet

Hae ansiopäivärahaa, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan

Ansiosidonnainen päiväraha on työttömyyskassan maksama etuus työttömyys ja lomautustilanteissa

Maksamme ansiopäivärahaa myös työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Ansiopäivärahaan kuuluu ansiopäivärahan perusosan ja palkan mukaan määräytyvä ansio-osa.

Ansiopäivärahaa voit hakea, jos olet työttömyyskassan jäsen.

Voit saada ansiopäivärahaa, kun olet täyttänyt työvoimapoliittiset edellytykset, työttömyyskassan jäsenyysehdon ja työssäoloehdon.

Lyhyesti:

 • työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto), joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon
 • sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa (jäsenyysehto)
 • sinun tulee jäsenyytesi aikana olla palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (työssäoloehto).

Muita yleisiä ehtoja päivärahan saamiseksi ovat muun muassa:

 • 18–64 vuoden ikä (lomautetuilla 68 vuotta)
 • asuminen Suomessa
 • ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
 • kokoaikatyön hakeminen
 • päivärahan hakija on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä.

Tutkimme jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä.

 

Työvoimapoliittiset edellytykset

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tutkii työvoimapoliittiset edellytyksesi ja antaa siitä työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Kassa ei voi vaikuttaa TE-toimiston antamiin lausuntoihin.

Toimi näin:

 • Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
 • Työnhakijaksi voit ilmoittautua täyttämällä sähköisen ilmoittautumislomakkeen viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Voit tehdä ilmoittautumisen jo ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista.
 • Ilmoittautumisen jälkeen TE-toimistosta otetaan sinuun yhteyttä, sovitaan jatkotoimenpiteistä ja mahdollisesta henkilökohtaisesta tapaamisesta
 • Jos olet kuntakokeilun asiakas, ilmoittautuminen tulee tehdä TE-toimiston Oma asioinnin kautta.

Jäsenyysehto

Jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut kassan jäsen vähintään 26 viikkoa. Myös toisen kassan jäsenyysaika lasketaan mukaan 26 viikkoon, jos olet liittynyt jäseneksi kuukauden sisällä edellisen kassajäsenyyden päättymisestä.

Kuvassa henkilö merkitsee kalenteriin kynällä. Kädessä on laskin ja pöydällä kahvikuppi ja silmälasit. Kuvituskuva

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun

 • olet ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana.
 • Yrittäjän perheenjäsenenä sinulle voidaan myöntää ansiopäivärahaa, kun olet työskennellyt perheyrityksessä 52 työssäoloehdon täyttävää viikkoa. Et voi kuitenkaan yhdistää perheyrityksessä ja muulla työnantajalla tehtyä työskentelyä työssäoloehdon täyttämiseksi.

 

Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voit kerätä lyhyemmissäkin jaksoissa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Työssäoloehto kertyy vain kassan jäsenyyden aikana.

 

Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun

 • palkallinen työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia (mukaan lasketaan esimerkiksi palkallinen loma- tai sairausaika)
 • työ on tehty työsuhteessa ja se on vakuutuksenalaista eli siitä on maksettu ennakonpidätys ja työttömyys- ja sosiaalivakuutusmaksut
 • palkka on työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 2023 vähintään 1 331 euroa kuukaudessa.
 • luovan ja esityksellisen alan työstä on saatu palkkaa vähintään 309,53 euroa (vuonna 2023).

Jos olet työllistynyt palkkatukityössä, voidaan työssäoloehtoon lukea 75 prosenttia työssäoloehdon täyttävistä kalenteriviikoista. Täyttääksesi 26 viikon työssäoloehdon sinun tulee työskennellä 35 viikkoa. Jos olet työllistynyt palkkatukityöhön työllistämisvelvoitteen perusteella, lasketaan kaikki työssäoloviikot mukaan työssäoloehtoon.

 

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat muun muassa aika, jolta olet saanut

 • Kelan sairauspäivärahaa
 • Kelan vanhempainrahaa
 • Kelan kotihoidon tukea
 • Kelan opintotukea, tai
 • olet ollut suorittamassa asevelvollisuus- tai siviilipalvelua.

 

Muistettavia aikamääreitä

Ansiopäivärahan hakemiseen liittyviä tärkeitä aikamääreitä. Infograafi.


Syventävät ohjeet