A-kassan logo, vihreä

Inkomstrelaterad dagpenning

Detaljerade instruktioner

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös eller permitterad

Inkomstrelaterad dagpenning är en förmån som betalas ut av a-kassan vid arbetslöshet och permitteringar

Öppna arbetslöshetskassan betalar ut inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning under tid av arbetslöshet eller permittering. Vi betalar också ut inkomstrelaterad dagpenning under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Du kan ansöka om arbetslöshtesdagpenning om du är medlem i A-kassan.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning när du har uppfyllt de arbetsmarknadspolitiska kraven samt medlemskaps- och arbetsvillkoren.

Kort sagt:

 • uppfyllandet av de arbetsmarknadspolitiska kraven granskas av arbets- och näringsbyrån (AN-byrån), som ger ett utlåtande i ärendet, som är bindande för kassan
 • du måste ha varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor (medlemskapsvillkor)
 • under ditt medlemskap måste du ha en avlönad anställning i minst 26 veckor (arbetsvillkor)

Andra allmänna villkor för att få dagpenning inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Ålder 18–64 år (68 år för permitterade)
 • bor i Finland
 • registrering som arbetslös arbetssökande hos AN-byrån
 • söker ett heltidsjobb
 • den som ansöker om dagpenning kan arbeta och står till arbetsmarknadens förfogande

Vi granskar uppfyllandet av medlems- och arbetsvillkoren i samband med behandlingen av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

FPAs grunddagpenning är ca 800 €/mån och A-kassans inkomstrelaterad dagpenning ca 1670 €/mån.

 

Arbetsmarknadspolitiska förutsättningar

Arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) granskar dina arbetsmarknadspolitiska förutsättningar och ger ett utlåtande om detta som är bindande för arbetslöshetskassan. Kassan kan inte påverka AN-byråns beslut.

Gör så här:

 • Anmäl dig till AN-byrån som arbetslös arbetssökande
 • Du kan anmäla dig som arbetssökande genom att fylla i en elektronisk anmälan senast på din första arbetslöshets- eller permitteringsdag. Du kan anmäla dig redan innan arbetslösheten eller permitteringen börjar.
 • Efter anmälan kontaktar AN-byrån dig samt kommer överens om ytterligare åtgärder och ett eventuellt personligt möte
 • Om du är kund i kommunförsöket ska anmälan göras via AN-byråns Mina tjänster

 

Medlemskapsvillkor

Medlemskapsvillkoret uppfylls när du har varit medlem i kassan i minst 26 veckor. Medlemskapstiden i en annan kassa tas med i de 26 veckorna, om du har blivit medlem inom en månad efter utgången av det tidigare kassamedlemskapet.

 

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret uppfylls då

 • du under ditt medlemskap har haft avlönat arbete i minst 26 kalenderveckor under de 28 månader som omedelbart föregår arbetslösheten.
 • Som familjemedlem till en företagare kan du dock beviljas inkomstrelaterad dagpenning endast om du har arbetat i familjeföretaget i 52 veckor som uppfyller arbetsvillkoret och du har varit medlem i en löntagarkassa under den perioden. Arbete i ett familjeföretag och för en annan arbetsgivare kan emellertid inte kombineras för att uppfylla arbetsvillkoret.

 

Arbetet behöver inte vara kontinuerligt; veckor som bidrar till att arbetsvillkoret uppfylls kan räknas till godo även för kortare avsnitt under granskningsperioden på 28 månader. Arbetsvillkoret tjänas in endast under medlemskap i kassan.

 

På veckonivå uppfylls arbetsvillkoret ifall

 • betald arbetstid är minst 18 timmar under en kalendervecka (inklusive till exempel betald semester eller sjuktid)
 • arbetet har utförts i ett anställningsförhållande och det är försäkrat, dvs. skatt har innehållits från det och arbetslöshets- och socialförsäkringsavgifter har betalats
 • lönen är i enlighet med kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal inom branschen ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 331 euro per månad år 2023.
 • Lönen för skapande eller framställande arbete har varit minst 309,53 euro (år 2023).

Om du har varit anställd med lönesubvention, kan 75 % av det arbetet räknas in i de kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. För att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor måste du arbeta minst 35 veckor. Om du har varit anställd med lönesubvention på basis av sysselsättningsskyldighet, räknas alla arbetsveckor in i arbetsvillkoret.

 

Granskningsperiod för arbetsvillkoret

Granskningsperioden på 28 månader för arbetsvillkoret kan förlängas med högst sju år av godtagbara skäl. Godtagbara skäl för att förlänga granskningsperioden är bland annat den tid för vilken du har fått

 • FPA:s sjukdagpenning
 • FPA:s föräldrapenning
 • FPA:s hemvårdsstöd
 • FPA:s studiestöd, eller
 • du har utfört militär eller civil tjänst.

 

Tidsfrister att tänka på

Viktiga tidsfrister vid ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Infografik.


Detaljerade instruktioner