A-kassan logo, vihreä

Rörlighetsunderstöd

Detaljerade instruktioner

Funderar du på att ta emot arbete längre bort från hemmet?

Anvisning för ansökan om rörlighetsunderstöd

Syftet med rörlighetsunderstödet är att uppmuntra människor att ta emot arbete som ligger längre bort från hemmet. Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flytt om du får ett jobb eller en utbildningsplats som krävs för ett jobb och arbetsresan är lång. Rörlighetsunderstöd kan också betalas ut för anställning utomlands.

Du har rätt till rörlighetsunderstöd om

  • du har fått arbetslöshetsförmån precis innan du börjar arbeta eller utbilda dig,
  • din pendling i början av arbetet är mer än tre timmar om dagen vid heltidsarbete och mer än två timmar om dagen vid deltidsarbete (tur och retur med bytetider),
  • det arbete du får kommer att pågå i minst två månader, och

Har jag rätt till rörlighetsunderstöd?

Du kan ha rätt till rörlighetsunderstöd om du som arbetslös accepterar ett heltidsarbete med en tur och retur-pendling på mer än tre timmar eller ett deltidsarbete med en tur och retur-pendling på mer än två timmar. Rörlighetsunderstöd kan också betalas om du påbörjar en utbildning som är en förutsättning för att ingå ett anställningsförhållande. Anställningsförhållandet måste vara i minst två månader för att du skall ha rätt till rörlighetsunderstöd.

 

Rörlighetsunderstöd betalas ut till personer som har rätt till arbetslöshetsförmån

För att beviljas rörlighetsunderstöd måste du ha fått arbetslöshetsförmån omedelbart innan anställningsförhållandet eller utbildningen inleds. Rörlighetsunderstöd kan också betalas ut om du inte har fått arbetslöshetsförmån innan anställningsförhållandet inleds av något av följande skäl:

  • tidsfrist utan ersättning, dvs. karens
  • en begränsning av yrkesutbildningen för en person under 25 år.
  • skyldighet att vara i arbete

 

Rörlighetsunderstödet motsvarar grunddagpenningen. Du kan få ett tillägg till rörlighetsunderstödet om resan är särskilt lång.

 

Pendlingstid

 

Din pendlingstid ska i början av arbetet vara mer än tre timmar om dagen vid heltidsarbete och mer än två timmar om dagen vid deltidsarbete,

En arbetsresa är den tid det tar att resa från bostaden till arbetsplatsen. Resans längd uppskattas i enlighet med allmänna trafikleder under normala väderförhållanden. Om du inte har en bil till ditt förfogande kommer en resa med kollektivtrafik med bytestider och väntetider att beaktas som restid. Restiden uppskattas enligt det snabbaste tillgängliga transportmedlet.

Om din restid förkortas senare i anställningsförhållandet påverkar detta inte din rätt till förmån.

Rörlighetsunderstöd kan också betalas om du efter att ha tackat ja till ett arbete flyttar närmare arbetsplatsen och pendlingen innan du flyttar skulle ha berättigat till bidrag.

Om din arbetsresa eller resa till utbildningsplatsen är mer än 200 kilometer i en riktning kan rörlighetsunderstödet höjas. Förhöjningsdelen är 5,29 euro per dag år 2024.

 

Anställningsförhållandets längd

Ditt anställningsförhållande måste vara minst två månader för att rörlighetsunderstödet ska kunna betalas ut. Rörlighetsunderstödets längd beror på anställningsförhållandets längd:

 

Minsta tidslängd för arbetet   Stödperiod Utbetalningsdagar
2 måndader 30 dagar 22-24 dagar
3 månader 45 dagar 33-35 dagar
4 månader eller tills vidare 60 dagar 44-45 dagar

 

 

Rörlighetsunderstöd betalas vid heltidsarbete för fem dagar i veckan under bidragsperioden. Perioden förlängs inte ens om understödet inte betalas ut för vissa dagar, till exempel på grund av rätt till sjukdagpenning.

 

Om du arbetar deltid betalas rörlighetsunderstöd endast under de dagar som du arbetar. Vid deltidsarbete är arbetstiden högst 80 procent av arbetstiden vid heltidsarbete.

 

Rörlighetsunderstöd betalas inte för dagar då arbete och lön har avbrutits till exempel på grund av permittering eller en orsak som kan jämföras med permittering.

 

Detaljerade instruktioner