A-kassan logo, vihreä

Alterneringsersättning

Detaljerade instruktioner

Planerar du att gå på alterneringsledighet? Ansök om Alterneringsersättning

Mer detaljerad information om alterneringsledighet finns på arbets- och näringsbyråns webbplats

Om du arbetar heltid kan du komma överens med din arbetsgivare om att ta ut alterneringsledighet för en viss tid. Arbetsgivaren och arbetstagaren skall komma överens om ledigheten genom ett skriftligt alterneringsavtal. Arbetstagaren har dock inte någon subjektiv rätt att ta ut alterneringsledighet, eftersom alterneringsledigheten grundar sig på frivillighet.

Du kan ta alterneringsledighet om

  • du har kommit överens om alterneringsledigheten med din arbetsgivare
  • du har stått i ett heltidsanställningsförhållande till din arbetsgivare i minst 13 månader innan du börjar alterneringsledigheten
  • denna 13-månaders period inkluderar upp till 30 dagars obetald frånvaro
  • du har minst 20 års arbetshistoria
  • minst 5 år har gått sedan din föregående alterneringsledighet tog slut.

Efter att ha ingått ett alterneringsavtal förbinder sig din arbetsgivare att anställa en arbetssökande som är arbetslös vid arbets- och näringsbyrån (AN-byrån) under minst samma period. Arbetsgivaren behöver inte anställa en arbetslös för samma arbetsuppgifter som den som tar ut ledigheten har utfört. Arbetstiden för den eller de arbetstagare som anställts under alterneringsledigheten ska vara minst lika lång som arbetstiden för den arbetstagare som har tagit ut ledighet.

 

Detaljerade instruktioner