A-kassan logo, vihreä

Aktuellt

Avvikande tidtabeller och ändringar vid årsskiftet 2023–2024

Från och med 1.1.2024 går Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa samman med A-kassan, vilket innebär att det vid årsskiftet blir ett avbrott i utbetalningen av förmåner...

En arbetstagare som har varit permitterad i minst 200 dagar utan avbrott har rätt att säga upp sig utan att förlora rätten till lön för uppsägningstiden. Anställningen upphör på uppsägningsdagen. Arbetstagaren har rätt att...

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering offentliggjordes 16.6.2023 och det innehöll som väntat också många ändringar i inkomsttryggheten. Lagen ändras inte omedelbart, och ändringarna kräver lagberedning innan de träder i kraft. Alla riktlinjer som...

Om din inkomstgräns överskrids mot slutet av året beskattas också den förmån som arbetslöshetskassan betalar ut med en högre tilläggsskattesats i stället för grundskattesatsen. Du kan kontrollera din inkomstgräns i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt (du...

Under strejken ska eventuella strejkförmåner sökas hos ditt eget fackförbund, men i vissa fall kan a-kassan betala ut arbetslöshetsersättning även under strejken. Om din anställning direkt eller indirekt förhindras av en stridsåtgärd (som strejk...

A-kassans medlemsavgift är 8 euro på månaden år 2024. Enligt styrelsens förslag ska den Öppna arbetslöshetskassans medlemsavgift inte ändras för nästa år.   Finansinspektionen har fastställt att A-kassans medlemsavgift är 8 euro på månaden...

Arbetslöshet kan vara ett stort bakslag i den personliga ekonomin, men det är också möjligt att förbereda sig inför arbetslöshet så att svackan inte blir så djup. Ofta tänker man inte på vilken betydelse...