Aktuella nyheter

Läs även dessa

A-kassans statistiska sammanställning för september

Nyheter

12.10.2022

Antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning som inkom till A-kassan sjönk jämfört med föregående månad. A-kassan följer månatligen upp sina medlemmars arbetslöshetssituation.

I september inkom totalt 15 607 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning till Öppna arbetslöshetskassan, vilket är omkring 2 000 färre än i augusti (17 741 ansökningar). Antalet är också lägre än för ett år sedan, då kassan tog emot 19 286 ansökningar i september 2021.

Kassan betalade inkomstrelaterad dagpenning till 13 000 medlemmar i september, vilket är 6,7 procent av alla medlemmar i A-kassan. Antalet mottagare av dagpenning minskade med 3 593, dvs. 21,7 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Antalet permitterade var 1 966, dvs. 15,1 procent av alla som fick inkomstrelaterad dagpenning. Minskningen av andelen permitterade vände för första gången i augusti i år och fortsatte sin måttliga ökning i september. I september betalades så kallad justerad dagpenning till 2 363 medlemmar, vilket är 18,2 procent av alla mottagare.

Den genomsnittliga arbetslöshetsperioden var i september 19,9 dagar, vilket är 0,1 dagar kortare än vid samma tidpunkt året innan.

Jämförelsesiffrorna för 2021 är sammanräknade tal för Arbetslöshetskassan Finka, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Industrins arbetslöshetskassa.

Hela den statistiska sammanställningen för september hittar du här