A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Lapsikorotus vuonna 2024

Ansiopäiväraha, Lakiuudistus, Lapsikorotus, Uutiset

15.1.2024

Tällä hetkellä työttömyyspäivärahaan kuuluu niin sanottu lapsikorotus. Sen tarkoituksena on korvata alle 18-vuotiaasta lapsesta aiheutuvia kuluja vanhemmalle. Lapsikorotuksen määrä riippuu lasten määrästä. Vuoden 2024 alusta lapsikorotus on yhdestä lapsesta 5,84 euroa/päivä ja kahdesta lapsesta 8,57 euroa/päivä. Kolmesta tai useammasta lapsesta korotus on 11,05 euroa/päivä. Lapsikorotusta maksetaan siis enintään kolmesta lapsesta, vaikka lapsia olisi enemmän kuin kolme. Lapsikorotusta maksetaan lapsen syntymästä alkaen. Oikeuden lapsikorotukseen saa myös, jos avio- tai avopuolison alaikäinen lapsi asuu samassa taloudessa.

 

Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin vuonna 2023 ylimääräinen korotus, joka poistui 1.1.2024. Ylimääräisen korotuksen poistumisen vuoksi lapsikorotuksen määrä laskee 25–48 euroa kuukaudessa lasten määrän mukaan.

 

Hallitus päätti myös työttömyysturvan indeksikorotusten jäädyttämisestä vuosille 2024–2027. Tämän seurauksena myöskään lapsikorotukseen ei tullut vuodenvaihteessa tavanomaista indeksikorotusta.

 

1.4.2024 astuu voimaan hallituksen lakimuutos, joka poistaa lapsikorotukset kokonaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huhtikuun alusta eteenpäin maksettaviin työttömyysetuuksiin ei enää tule ollenkaan lapsikorotusta. Lapsikorotuksen poistuminen laskee työttömyyspäivärahan määrää noin 125–240 euroa/kuukaudessa.

 

Vaikutus kuukaudessa:

Lapsikorotus lasten määrän mukaan 2024 Korotus jää pois, merkitys /kk
Yksi lapsi: 5,84 €/pv -125,56 €/kk
Kaksi lasta: 8,57 €/pv -184,25 €/kk
Kolme lasta 11,05 €/pv -237,57 €/kk