A-kassan logo, vihreä

Ajankohtaista

Lue myös nämä uutiset

Työttömyysetuudellakin voi opiskella 

Uutiset

26.1.2023

Avoimen työttömyyskassan jäsenenä voit tietyissä tapauksissa opiskella ja saada samalla ansiopäivärahaa. Lue tästä jutusta, miten se on mahdollista. 

Päivärahaa voit saada silloin, kun opiskelet joko 

 • sivutoimisesti 
 • lyhytaikaisesti, tai 
 • työllistymistä edistävässä palvelussa. 

Opintojen pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan TE-toimistossa vain, kun kyseessä on 

 • ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
 • yliopistossa suoritettava alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai jatkotutkinto-opinnot 
 • ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osa 
 • lukio-opinnot 
 • aikuisten perusopetuksen opinnot 
 • ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tai tällaisen tutkinnon osa 
 • kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa tapahtuva koulutus 
 • avoimen korkeakoulun yli kolme kuukautta kestävät opinnot 

Muita kuin edellä mainittuja opintoja voi vapaasti opiskella työttömyysetuutta menettämättä eikä niistä tarvitse erikseen ilmoittaa TE-toimistoon, sillä muiden opintojen osalta pää- ja sivutoimisuutta ei tutkita. 

Tärkein edellytys ansiopäivärahan hakemiseksi sivutoimisten opintojen, lyhytaikaisten opintojen tai työllistymistä edistävän palvelun ajalle on se, että TE-toimisto hyväksyy opintosi suoritettavaksi työttömyys- tai lomautusaikana. Ole siis ensin yhteydessä TE-toimistoosi hyvissä ajoin ennen opintojesi alkua.  

Jos TE-toimisto katsoo sinun opiskelevan päätoimisesti eikä opintoja voi suorittaa työllistymistä edistävänä palveluna, et voi hakea päivärahaa työttömyyskassasta vaan sinun tulee kääntyä esimerkiksi Kelan puoleen opintojesi rahoittamiseksi. 

Käydään nyt lyhyesti läpi, miten voit opiskella työttömyytesi aikana kassan maksamalla ansiopäivärahalla. Tarkempia tietoja eri vaihtoehdoista löydät jutun lopusta löytyvien linkkien kautta. 

Sivutoiminen opiskelu 

Sivutoiminen opiskelu tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelu ei estä sinua hakemasta kokoaikatyötä. Voit hakea päivärahaa, jos 

 • olet ilmoittanut TE-toimistoon aikeestasi opiskella, ja 
 • TE-toimisto katsoo sinun opiskelevan sivutoimisesti. 

Lyhytkestoinen opiskelu 

Lyhytkestoisuudella tarkoitetaan enintään puolen vuoden opintoja. Voit hakea päivärahaa, jos 

 • olet ilmoittanut TE-toimistoon opinnoistasi, 
 • TE-toimisto katsoo sinun opiskelevan lyhytkestoisesti, 
 • olet vähintään 25-vuotias, ja 
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaasi. 

Voit myös saattaa aiemmin keskeytyneet opintosi loppuun päivärahalla puolen vuoden ajan, jos 

 • opintojen keskeytymisestä on aikaa vähintään vuosi. 

Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on silti velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä sinulle tarjotaan (yleensä TE-toimiston toimesta). 

Työllistymistä edistävät palvelut 

TE-toimiston tarjoamat työllistymistä edistävät palvelut kattavat useita vaihtoehtoja. Opintojen kannalta yleisimmät palvelut ovat työvoimakoulutus ja omaehtoiset opinnot. 

Voit saada päivärahaa, kun 

 • olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta yhdessä TE-toimiston kanssa, ja 
 • TE-toimisto hyväksyy palveluun osallistumisesi. 

Ansiopäivärahaa maksetaan korotettuna työllistymistä edistävän palvelun ajan enintään 200 päivältä. 

Lisäksi maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta niiltä päiviltä, kun olet osallistunut palveluun. Kulukorvausta ei kuitenkaan makseta omaehtoisten opintojen ajalta. 

Lue tarkemmat tiedot opiskelua koskevasta osiostamme 

Lue lisää TE-toimiston verkkosivuilta (siirryt Työmarkkinatori.fi -sivustolle)